Terme van die diens

Ingevolge die kliënt inligting


INHOUDSOPGAWE:

1. omvang
2. gevolgtrekking
3. onttrekking
4. Kostprijzen
5. Pos voorwaardes
6. Behoud van titel
7. Aanspreeklikheid vir gebreke (waarborg)
8. Spesiale voorwaardes vir hersteldienste
9. Toepaslike wet
10. Alternatiewe Streitbeilegung


1) Omvang
1.1 Hierdie algemene bepalings en voorwaardes (hierna "GTC") van Stephanie Zädow, wat handel dryf onder "Zädow Automotive" (hierna "Verkoper"), is van toepassing op alle kontrakte vir die lewering van goedere wat 'n verbruiker of entrepreneur (hierna "Kliënt") het met die Verkoper sluit met betrekking tot die goedere wat deur die verkoper in sy aanlynwinkel aangebied word. Die insluiting van die kliënt se eie bepalings en voorwaardes word hiermee beswaar gemaak, tensy anders ooreengekom.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden könden. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit hand

2) Slot
2.1 Die produkbeskrywings in die verkoper se aanlynwinkel verteenwoordig nie bindende aanbiedinge van die verkoper nie, maar dien om 'n bindende aanbod deur die kliënt in te dien.
2.2 Die kliënt kan die aanbod indien deur gebruik te maak van die aanlyn bestelvorm wat in die verkoper se aanlyn winkel geïntegreer is. Nadat die geselekteerde goedere in die virtuele inkopiemandjie geplaas is en deur die elektroniese bestelproses gegaan het, dien die kliënt 'n wettig bindende kontrakaanbod vir die goedere in die inkopiemandjie in deur op die knoppie te klik wat die bestelproses voltooi het. Die kliënt kan ook die aanbod per telefoon, faks, e -pos, pos of aanlyn kontakvorm aan die verkoper indien.
2.3 Die verkoper kan binne vyf dae die aanbod van die kliënt aanvaar,
- deur die kliënt 'n skriftelike bestellingsbevestiging of 'n bestellingsbevestiging in teksvorm (faks of e -pos) te stuur, waardeur die ontvangs van die bestelling deur die kliënt deurslaggewend is, of
- deur die bestelde goedere aan die klant te lewer, waardeur die ontvangs van die goedere deur die kliënt deurslaggewend is, of
- deur die kliënt te vra om te betaal nadat hy sy bestelling geplaas het.
As daar verskeie van die bogenoemde alternatiewe bestaan, word die kontrak gesluit op die tydstip waarop een van die bogenoemde alternatiewe eerste voorkom. Die periode vir die aanvaarding van die aanbod begin op die dag nadat die kliënt die aanbod gestuur het en eindig aan die einde van die vyfde dag na die indiening van die aanbod. As die verkoper nie die aanbod van die klant binne die voorafgaande tydperk aanvaar nie, word dit as 'n verwerping van die aanbod beskou, met die gevolg dat die kliënt nie meer gebonde is aan sy intensieverklaring nie.
2.4 By die indiening van 'n aanbod via die aanlyn bestelvorm van die verkoper, sal die kontrakteks deur die verkoper gestoor word nadat die kontrak gesluit is en dit in teksvorm (bv. E-pos, faks of brief) na die bestelling gestuur word gestuur. Enige verdere voorsiening van die kontrakteks deur die verkoper vind nie plaas nie.
2.5 Voor die bindende indiening van die bestelling via die aanlyn bestelvorm van die verkoper, kan die kliënt moontlike insetfoute identifiseer deur die inligting op die skerm aandagtig te lees. 'N Doeltreffende tegniese manier om insetfoute beter te herken, kan die vergrotingsfunksie van die blaaier wees, waarmee die voorstelling op die skerm vergroot kan word. Die kliënt kan sy inskrywings as deel van die elektroniese bestelproses regstel met behulp van die gewone sleutelbord- en muisfunksies totdat hy op die knoppie klik om die bestelproses te voltooi.
2.6 Slegs die Duitse taal is beskikbaar vir die sluiting van die kontrak.
2.7 Bestelverwerking en kontak word gewoonlik per e -pos en outomatiese bestelverwerking uitgevoer. Die kliënt moet seker maak dat die e-posadres wat hy gegee het om die bestelling te verwerk, korrek is, sodat die e-posse wat die verkoper gestuur het, op hierdie adres ontvang kan word. In die besonder moet die kliënt by die gebruik van SPAM-filters verseker dat alle e-posse wat deur die verkoper of derde partye wat die verkoper in opdrag van die verkoper gestuur het om die bestelling te stuur, gestuur word.

3) Recht van Intrekking
3.1 Verbruikern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Meer gedetailleerde inligting oor die kansellasiereg kan gevind word in die kansellasiebeleid van die verkoper.

4) Pryse en terme van betaling
4.1 Tensy anders vermeld in die produkbeskrywing van die verkoper, is die gegewe pryse totale pryse wat statutêre omsetbelasting insluit. Enige bykomende aflewerings- en gestuurkoste wat mag ontstaan, word afsonderlik gespesifiseer in die onderskeie produkbeskrywing.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Die betaalopsie (s) word in die aanlynwinkel van die verkoper aan die kliënt gekommunikeer.
4.4 As vooraf ooreengekom is, is betaling onmiddellik na die sluiting van die kontrak betaalbaar, tensy die partye 'n latere vervaldatum ooreengekom het.
4.5 Wanneer betaal word met 'n betaalmetode wat deur PayPal aangebied word, word betalingsverwerking uitgevoer via die betaaldiensverskaffer PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal" ), onderhewig aan PayPal-gebruiksbepalings, beskikbaar by https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - as die kliënt nie 'n PayPal -rekening het nie - onder die bepalings en voorwaardes vir betalings sonder 'n PayPal -rekening, wat u kan sien by https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Pos voorwaardes
5.1 Die aflewering van goedere vind plaas op die afleweringsroete na die afleweringsadres wat deur die kliënt gespesifiseer is, tensy anders ooreengekom. By die verwerking van die transaksie is die afleweringsadres wat in die verkoper se bestelverwerking gespesifiseer is, deurslaggewend.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäeneuferit ihmine vermine die hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde binne Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 In geval van self-afhaal, lig die verkoper die kliënt eers per e-pos in dat die goedere wat hy bestel het gereed is vir afhaal. Nadat hy hierdie e-pos ontvang het, kan die klant die goedere by die verkoper se hoofkwartier afhaal na oorleg met die verkoper. In hierdie geval word geen afleweringskoste gehef nie.

6) behoud van titel
As die verkoper vooruitbetaal, behou hy die eienaarskap van die gelewerde goedere totdat die aankoopprys ten volle betaal is.

7) Aanspreeklikheid vir gebreke (waarborg)
7.1 As die gekoopte item gebrekkig is, geld die bepalings van statutêre aanspreeklikheid vir gebreke.
7.2 Die volgende geld vir gebruikte goedere: Eise vir gebreke word uitgesluit as die gebrek eers een jaar na aflewering van die goedere verskyn. Gebreke wat binne een jaar na aflewering van die goedere voorkom, kan binne die statutêre verjaringstydperk bevestig word. Die verkorting van die aanspreeklikheidstermyn tot een jaar is egter nie van toepassing nie
- vir dinge wat volgens 'n normale gebruik vir 'n gebou gebruik is en die gebrek daarvan veroorsaak het,
- vir eise vir skadevergoeding en vergoeding van uitgawes deur die kliënt, sowel as
- in die geval dat die verkoper die gebrek bedrieglik verberg het.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Ons kan dit nie meer doen nie.

8) Spesiale voorwaardes vir hersteldienste
As die verkoper die herstel van 'n item van die kliënt volgens die inhoud van die kontrak skuld, is die volgende van toepassing:
8.1 Hersteldienste word by die verkoper se hoofkwartier gelewer.
8.2 Die verkoper lewer sy dienste na goeddunke of deur gekwalifiseerde personeel wat deur hom gekies is. Die verkoper kan ook die dienste van derde partye (subkontrakteurs) gebruik wat namens hom optree. Tensy anders vermeld in die diensbeskrywing van die verkoper, is die kliënt nie geregtig om 'n spesifieke persoon te kies om die gewenste diens te verrig nie.
8.3 Die klant moet die verkoper alle inligting verskaf wat nodig is vir die herstel van die item, op voorwaarde dat die verkryging daarvan nie binne die plig van die verkoper val volgens die inhoud van die kontrak nie. In die besonder moet die kliënt die verkoper 'n uitgebreide beskrywing van die fout gee en hom inlig oor alle omstandighede wat die oorsaak van die fout kan wees.
8.4 Tensy anders ooreengekom, moet die klant die item wat herstel moet word, op eie koste en risiko na die hoofkwartier van die verkoper stuur. Die verkoper beveel aan dat die kliënt vervoerversekering aangaan. Verder beveel die verkoper aan dat die kliënt die item in geskikte verpakkingsverpakking stuur om die risiko van transportskade te verminder en die inhoud van die verpakking te verberg. Die verkoper sal die kliënt onmiddellik inlig oor duidelike transportskade, sodat hy sy bestaande regte teenoor die vervoerder kan bevestig.
8.5 Die goedere word op koste van die klant teruggestuur. Die risiko van toevallige verlies en toevallige agteruitgang van die item word oorgedra aan die kliënt wanneer die item aan die geskikte vervoerpersoon by die verkoper se werksplek oorhandig word. Op versoek van die kliënt sal die verkoper vervoerversekering vir die item afneem.
8.6 Die klant kan die item wat herstel moet word, ook na die verkoper se hoofkwartier bring en dit weer afhaal as dit die gevolg is van die diensbeskrywing van die verkoper of as die partye 'n ooreenstemmende ooreenkoms hieroor aangegaan het. In hierdie geval is bogenoemde bepalings oor die aanname van koste en risiko vir versending en terugstuur van die item dienooreenkomstig van toepassing.
8.7 Bogenoemde regulasies beperk nie die klant se statutêre regte tot gebreke in die geval dat goedere by die verkoper gekoop word nie.
8.8 Die verkoper is aanspreeklik vir gebreke in die hersteldiens wat gelewer word ooreenkomstig die bepalings van statutêre aanspreeklikheid vir gebreke.

9) Toepaslike wet
Die wet van die Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle regsverhoudinge tussen die partye, uitgesonderd die wette oor die internasionale aankoop van roerende goedere. Vir verbruikers geld hierdie wetgewing slegs vir sover die beskerming wat verleen word nie onttrek word deur verpligte bepalings van die wet waarin die verbruiker gewoonlik woon nie.

10) Alternatiewe geskilbeslegting
10.1 Die EU -kommissie bied 'n platform vir aanlyn geskilbeslegting op die internet op die volgende skakel: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Hierdie platform dien as 'n kontakpunt vir die beslegting van geskille wat voortspruit uit aanlynverkope of dienskontrakte waarby 'n verbruiker betrokke is.
10.2 Die verkoper is nie verplig om aan 'n geskilbeslegtingsprosedure voor 'n verbruikers arbitrasieraad deel te neem nie, maar is oor die algemeen bereid om dit te doen. opstel oomblik