Mercedes Benz -dən gələn avtomobillər üçün ABC emiş qaz klapanları

ABC emiş qaz kelebeği klapanları, yağ pompasının emdiyi yağ miqdarını tənzimləyir ki, ABC sistemində 180 bar -210 bar yağ təzyiqi qurulsun və saxlanılsın. Enerji kəsildikdə, sistemdəki təzyiqi qorumaq üçün vana bağlanır.

Bütün 4 nəticələrini göstərir

Bütün 4 nəticələrini göstərir