ABC смукателни дроселни клапани за превозни средства от Mercedes Benz

Всмукателните дроселни клапани на ABC регулират количеството на маслото, засмукано от маслената помпа, така че да може да се създаде и поддържа налягане на маслото от 180 bar до 210 bar в системата ABC. При изключване на захранването вентилът се затваря, за да се поддържа налягането в системата.

Показва всички резултати от 4

Показва всички резултати от 4