Ремонт и нови части на вентилни блокове ABC

СИМПТОМИ НА УВРЕЖДАНЕ:

1. Превозното средство увисва на предната и / или задната ос.

2. Правилното подаване на налягане с хидравличната помпа ABC е нарушено (колебания на налягането от 120 bar до 180 bar). От съображения за безопасност, смукателният дроселен клапан на помпата ABC се затваря отново и отново, за да намали налягането, за да предотврати по -нататъшни повреди. Възможни съобщения за грешка в бяло и червено, ABC дефект, моля, свържете се с сервиза. Ако падането е повече от 63 мм, има червено съобщение за грешка, вниманието на превозното средство е твърде ниско, моля, карайте внимателно или дори спрете. Стартирайте двигателя и преместете лоста на селектора в положение D или R, превозното средство се стартира отново, при условие че хидравличната помпа ABC осигурява необходимото налягане.

Задвижва автомобила вече не високо лъжа, грешката някъде другаде.

Показва всички резултати от 9

Показва всички резултати от 9