Podmínky služby

Smluvní podmínky s informacemi o zákaznících


obsah:

1. Geltungsbereich
2. Uzavření smlouvy
3. odnětí
4. Ceny a platební podmínky
5. Dodací a dodací podmínky
6. Eigentumsvorbehalt
7. Odpovědnost za vady (záruka)
8. Zvláštní podmínky pro servisní služby
9. Rozhodné právo
10. Alternativní Streitbeilegung


1) Rozsah
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Stephanie Zädow, jednající pod „Zädow Automotive“ (dále jen „prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s prodávajícího s ohledem na zboží vystavené prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden könden. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit hand

2) uzavření smlouvy
2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky zákazníkem.
2.2 Zákazník může nabídku odeslat pomocí online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování procesu elektronické objednávky zákazník odešle právně závaznou nabídku smlouvy na zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání. Zákazník může nabídku předložit prodejci také telefonicky, faxem, e -mailem, poštou nebo online kontaktním formulářem.
2.3 Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,
- zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e -mailem), přičemž je rozhodující přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
- doručením objednaného zboží zákazníkovi, přičemž je rozhodující převzetí zboží zákazníkem, popř
- požadováním platby zákazníkem po zadání objednávky.
Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, uzavře se smlouva v okamžiku, kdy se jedna z výše uvedených alternativ objeví jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem následujícím po datu, kdy je zákazníkovi odeslána nabídka, a končí pátým dnem po odeslání nabídky. Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.
2.4 Při odeslání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího bude text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a odeslán zákazníkovi v textové podobě (např. E-mailem, faxem nebo dopisem) po odeslání objednávky. odesláno. Jakékoli další ustanovení textu smlouvy prodávajícím neprobíhá.
2.5 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat možné chyby při zadávání pečlivě přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznávání chyb zadání může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může opravovat své záznamy v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko pro dokončení objednávkového procesu.
2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
2.7 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle provádí e -mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby jím zadaná e-mailová adresa pro vyřízení objednávky byla správná, aby na tuto adresu bylo možné přijímat e-maily zaslané prodávajícím. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými prodávajícím ke zpracování objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy
3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.
3.2 Další informace zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4) Ceny a podmínky platby
4.1 Není -li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny zahrnující zákonnou daň z obratu. Jakékoli další náklady na dodání a dopravu, které mohou vzniknout, jsou uvedeny samostatně v příslušném popisu produktu.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) nebo einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.
4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.
4.5 Při platbě prostřednictvím platební metody nabízené společností PayPal je platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“ “), s výhradou Podmínek použití PayPal, dostupných na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - podle podmínek pro platby bez účtu PayPal, které lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Dodací a dodací podmínky
5.1 Dodání zboží probíhá na expediční trase na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není -li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäeneuferit ihmigh. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde within Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 V případě vlastního odběru prodávající nejprve zákazníka emailem informuje, že zboží, které si objednal, je připraveno k vyzvednutí. Po obdržení tohoto e-mailu si zákazník může po konzultaci s prodávajícím vyzvednout zboží z centrály prodávajícího. V tomto případě nebudou účtovány žádné náklady na dopravu.

6) zachování vlastnictví
Pokud prodávající předem, vyhrazuje si právo na vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)
7.1 První manufaktura Kaufsache, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.
7.2 Na použité zboží platí: Nároky z vad jsou vyloučeny, pokud se vada projeví až jeden rok po dodání zboží. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě. Zkrácení doby ručení na jeden rok však neplatí
- u věcí, které byly použity pro stavbu v souladu s jejich běžným užíváním a způsobily její závadu,
- pro nároky na náhradu škody a náhradu výdajů zákazníkem, jakož i
- v případě, že prodávající podvodně zatajil vadu.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu advertisingmieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) Zvláštní podmínky pro servisní služby
Pokud prodávající dluží opravu položky zákazníka podle obsahu smlouvy, platí následující:
8.1 Opravy jsou poskytovány v sídle prodávajícího.
8.2 Prodávající poskytuje své služby podle vlastního uvážení nebo prostřednictvím jím zvoleného kvalifikovaného personálu. Prodávající může rovněž využívat služeb třetích stran (subdodavatelů), kteří jednají jeho jménem. Není -li v popisu služby prodávajícího uvedeno jinak, zákazník není oprávněn vybrat konkrétní osobu k provedení požadované služby.
8.3 Zákazník musí poskytnout prodávajícímu veškeré informace nezbytné k opravě věci za předpokladu, že jeho pořízení nespadá do rozsahu povinností prodávajícího podle obsahu smlouvy. Zákazník musí zejména poskytnout prodávajícímu komplexní popis chyby a informovat ho o všech okolnostech, které by mohly být příčinou zjištěné chyby.
8.4 Není -li dohodnuto jinak, musí zákazník zaslat věc k opravě do sídla prodávajícího na vlastní náklady a riziko. Prodávající doporučuje zákazníkovi uzavřít pojištění dopravy. Prodávající dále doporučuje zákazníkovi zaslat věc ve vhodném přepravním obalu, aby se snížilo riziko poškození při přepravě a obsah obalu se skryl. Prodávající bude zákazníka neprodleně informovat o zjevném poškození při přepravě, aby mohl uplatnit svá stávající práva vůči přepravci.
8.5 Zboží je vráceno na náklady zákazníka. Riziko náhodné ztráty a náhodného znehodnocení věci přechází na zákazníka předáním věci vhodné přepravní osobě v místě podnikání prodávajícího. Na žádost zákazníka prodávající sjednává pojištění zboží.
8.6 Zákazník může také dovézt předmět k opravě do sídla prodávajícího a znovu si jej vyzvednout, pokud to vyplývá z popisu služby prodávajícího nebo pokud se strany na tom dohodly. V takovém případě platí výše uvedená ustanovení o převzetí nákladů a rizika za odeslání a vrácení položky.
8.7 Výše ​​uvedené předpisy neomezují zákonná záruční práva zákazníka v případě, že je zboží zakoupeno u prodávajícího.
8.8 Prodávající odpovídá za vady opravárenské služby poskytované v souladu s ustanoveními zákonné odpovědnosti za vady.

9) Použitelné právo
Právo Spolkové republiky Německo se vztahuje na všechny právní vztahy mezi stranami, vyjma zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. Pro spotřebitele se tato volba práva použije, pouze pokud poskytovaná ochrana není zrušena závaznými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklý pobyt.

10) Alternativní řešení sporů
10.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z on-line nákupů nebo smluv o poskytování služeb týkajících se spotřebitele.
10.2 Prodávající není povinen účastnit se postupu řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem, ale je obecně ochoten tak učinit. esejový moment