Prohlášení o ochraně údajů - abcteile24.de

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás budeme informovat o zacházení s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

1.2 Osobou odpovědnou za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Stephanie Zädow, Zädow Automotive, Tannenkoppelweg 1, 16928 Pritzwalk OT Falkenhagen, Německo, Tel.: 033986/502480, Fax: 033986/502484 , E-Mail: abcteile24@icloud.com. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. Objednávky nebo dotazy odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https: //“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našeho webu

V případě pouhého informativního využití našeho webu, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytujeme informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "Soubory protokolu serverů"). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

 • Náš navštěvovaný web
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
 • Použité prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Použitá adresa IP (případně v anonymní podobě)

Zpracování se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Přenos nebo jiné využití dat se neuskuteční. Vyhrazujeme si však právo retrospektivně kontrolovat protokoly serveru, pokud konkrétní důkazy poukazují na nezákonné použití.

3)

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a umožňují vám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. Trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají konkrétní informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, stejně jako hodnoty IP adresy, v individuální míře. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Trvání každého úložiště cookie najdete v přehledu nastavení cookies vašeho webového prohlížeče.

Některé soubory cookie se používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. Zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými cookies, které používáme, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď k provedení smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR v případě uděleného souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů o co nejlepší funkčnost webové stránky a efektivní a vstřícný design návštěvy stránky.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit prohlížeč, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, které vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies neakceptujete, funkce našeho webu mohou být omezená.

4) kontaktujte nás

Při kontaktu s námi (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) se shromažďují osobní údaje. Která data se sbírají v případě kontaktního formuláře je možné vidět z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou ukládány a používány výhradně pro účely zodpovězení vaší žádosti nebo pro navázání kontaktu a související technické správy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Pokud má váš kontakt za cíl uzavřít smlouvu, pak dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO. Vaše data budou vymazána po posledním zpracování Vašeho požadavku. Tak je tomu v případě, že lze z okolností vyvodit, že předmětná záležitost byla konečně vyjasněna, a za předpokladu, že nejsou v rozporu se zákonnými požadavky na skladování.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, osobní údaje budou i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete při plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje, které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data zablokována s ohledem na dobu uchovávání daňových a obchodních zákonů a po uplynutí těchto lhůt budou smazána, ledaže byste výslovně souhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo zákonem povoleným dalším používáním údajů z naší strany je vyhrazeno byl.

6) Zpracování dat pro zpracování objednávek

6.1 Na zpracování vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují při provádění uzavřených smluv. Určité osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

Osobní údaje, které jsme shromáždili, budou předány dopravní společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Pokud je to nezbytné pro zpracování plateb, předáváme vaše platební údaje pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb. Pokud se používají poskytovatelé platebních služeb, budeme vás výslovně informovat níže. Právní základ pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

6.2 Využívání speciálních poskytovatelů služeb pro zpracování a zpracování objednávek

- Easybill
Zpracování objednávky (zejména fakturace) probíhá prostřednictvím poskytovatele služeb „easybill“ (easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst). Jméno, adresa a jakékoli další osobní údaje budou předány společnosti easybill výhradně za účelem zpracování online objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze v případě, že je to skutečně nutné pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o ochraně údajů easybill a prohlášení o ochraně údajů easybill lze zobrazit na webových stránkách easybill na easybill.de.

6.3 Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- DHL
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), před doručením vám sdělíme vaši e-mailovou adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. zboží společnosti DHL za účelem odsouhlasení termínu dodání nebo oznámení dodávky, za předpokladu, že jste k tomu v objednávkovém procesu dali svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáme společnosti DHL pouze jméno příjemce a doručovací adresu za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR. Předává se pouze tehdy, je -li to nezbytné pro dodání zboží. V takovém případě není možná předchozí koordinace data dodání s DHL nebo oznámení o doručení.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerufen werden.
- DPD
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), před dodáním zboží vám sdělíme vaši e -mailovou adresu a telefonní číslo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. odsouhlasení data dodání nebo oznámení doručení společnosti DPD za předpokladu, že jste k tomu v objednávkovém procesu dali svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáme společnosti DPD pouze jméno příjemce a doručovací adresu za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR. Předává se pouze tehdy, je -li to nezbytné pro dodání zboží. V takovém případě není možná předchozí koordinace data dodání s DPD nebo oznámení o doručení.
Souhlas lze kdykoli odvolat s účinností pro budoucnost vůči výše uvedené odpovědné osobě nebo vůči poskytovateli přepravních služeb DPD.

6.4 Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- BS PAYONE
Pokud zvolíte způsob platby od poskytovatele platebních služeb BS PAYONE, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt / Main, kterému zašleme informace, které jste zadali během procesu objednávání spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje jsou předávány výhradně za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb PAYONE a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný.
- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - „nákup na účet“ nebo „splátková platba“ přes PayPal, poskytneme vaše platební údaje společnosti PayPal (Evropa) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“), pokračujte. Převod se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a pouze pokud je to nezbytné pro zpracování plateb.
Společnost PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu pro platební metody kreditní karty prostřednictvím systému PayPal, inkasa prostřednictvím systému PayPal nebo - je -li nabízeno - „nákup na účet“ nebo „platba na splátky“ prostřednictvím systému PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší solventnosti. PayPal používá výsledek kontroly kreditu s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (takzvané hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku úvěrové zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje, ale není omezen na, adresní údaje. Další informace o ochraně údajů, včetně použitých úvěrových agentur, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
K tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli podat námitku zasláním zprávy do služby PayPal. Služba PayPal však může i nadále být oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nutné pro smluvní platbu.

7) Použití sociálních médií: Sociální pluginy

7.1 AddThis bookmarking jako standardní plugin

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze záložkové služby AddThis, kterou provozuje společnost AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) jako součást Provozuje společnost Oracle Corporation. Pluginy jsou obvykle označeny logem AddThis, například ve formě bílého znaménka plus na oranžovém pozadí. Přehled doplňků AddThis a jejich vzhled najdete zde: https://www.addthis.com/get/sharing

Když vyvoláte na našem webu stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům AddThis. AddThis přenáší obsah pluginu přímo do vašeho prohlížeče a integruje jej do stránky. V důsledku integrace AddThis uloží do vašeho zařízení soubor cookie, a tím shromáždí vaši IP adresu a informace, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server AddThis v USA a tam uloženy. Pokud komunikujete s pluginy, jsou odpovídající informace také přeneseny přímo na server poskytovatele a tam uloženy.

Popsané operace zpracování dat jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněných zájmů AddThis při zobrazování personalizované reklamy za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách a přizpůsobení služby AddThis vašim potřebám.

Pokud byste chtěli do budoucna vznést námitku proti sběru dat společností AddThis, můžete si nastavit takzvaný opt-out cookie, který si můžete stáhnout z následujícího odkazu: https://www.addthis.com/privacy/opt -ven
Můžete také zcela zabránit načítání doplňků AddThis pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. B. s blokátorem skriptů „NoScript“ (https://noscript.net/).

Společnost Oracle Corporation jako zastřešující organizace AddThis se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů AddThis a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů AddThis: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

7.2 AddThis bookmarking pluginy s ostřejším řešením

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze záložkové služby AddThis, kterou provozuje společnost AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) jako součást Oracle Společnost je provozována.

Chcete-li zvýšit ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, tato tlačítka nejsou plně integrována jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML na stránce. Tento typ zapojení zajistí, že když navštívíte stránku na našich stránkách, která obsahuje tato tlačítka, dosud se nepřipojuje k serverům AddThis. Kliknutím na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a volá místo AddThis na místo, kde vás (případně po zadání přihlašovacích údajů) s místními pluginy mohou vzájemně ovlivňovat.
Společnost Oracle Corporation jako zastřešující organizace AddThis se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Souhlas můžete kdykoli zrušit deaktivováním aktivovaného pluginu kliknutím znovu. Zrušení však neovlivní data, která již byla přenesena do aplikace AddThis.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů AddThis a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů AddThis: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

7.3 Facebook als Standardní plugin

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo doplňkem „Facebook social plug-in“ nebo „Facebook social plugin“. Přehled pluginů pro Facebook a jejich vzhled najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Když na našem webu vyvoláte stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Díky této integraci dostává Facebook informaci, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou odesílány přímo z vašeho prohlížeče na server Facebook Inc. v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook vaši návštěvu našich webových stránek okamžitě přiřadit vašemu facebookovému profilu. Pokud komunikujete s doplňky, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháte komentář, budou tyto informace také přeneseny přímo na server Facebook a tam uloženy. Informace jsou také zveřejněny na vašem profilu na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku.

Popsané operace zpracování dat jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněných zájmů Facebooku na zobrazování personalizované reklamy za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu a přizpůsobení služba Facebook vašim potřebám.

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unsere Webové stránky datas unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Web bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden der Facebook Plugins and damit den oben beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge a Add-Ons for Ihren Browser für die Zukunft widersprechen, zB mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Společnost se sídlem ve Spojených státech amerických je certifikována americkým štítem ochrany osobních údajů, který zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů v EU.

Zweck und der Umfang Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und der Daten Nutzung durch Facebook Sovích Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php

7.4 Pluginy pro Facebook s řešením 2 kliknutí

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Aby se zvýšila ochrana vašich dat při návštěvě našich webových stránek, doplňky se nejprve deaktivují pomocí takzvaného řešení „2 kliknutí“ a integrují se do stránky. Deaktivované pluginy poznáte podle toho, že jsou zvýrazněny šedě. Tato integrace zajišťuje, že když navštívíte stránku na našem webu, která takové pluginy obsahuje, nenaváže se žádné připojení k serverům Facebooku. Váš prohlížeč naváže přímé připojení k serverům Facebooku pouze tehdy, když aktivujete pluginy a dáte tak souhlas s přenosem dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Obsah příslušného pluginu je přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Plugin poté přenáší data (včetně vaší IP adresy) na Facebook. Nemáme žádný vliv na množství dat, která Facebook shromažďuje pomocí pluginů. Podle našeho nejlepšího vědomí dostává Facebook informace o tom, které z našich webových stránek jste právě navštívili a na které jste se v minulosti dostali. Integrováním pluginů Facebook také získává informace o tom, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu, pokud nemáte profil na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni. Shromážděné informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server Facebook Inc. v USA a tam uloženy. Pokud komunikujete s doplňky, jsou odpovídající informace také přeneseny přímo na server Facebook a tam uloženy. Informace jsou také zveřejněny na Facebooku a tam zobrazeny vašim kontaktům.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivací aktivovaného pluginu opětovným kliknutím. Zrušení však neovlivní data, která již byla na Facebook přenesena.

Společnost se sídlem ve Spojených státech amerických je certifikována americkým štítem ochrany osobních údajů, který zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů v EU.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

7.5 Zásuvné moduly Facebooku s řešením Shariff

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Chcete-li zvýšit ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, tato tlačítka nejsou plně integrována jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML na stránce. Tento typ interakcí zajistí, že když navštívíte stránku na našich stránkách, která obsahuje tato tlačítka, nepřipojíme se ke službám Facebook. Pokud klepnete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolá se stránka na Facebooku, kde můžete komunikovat se zásuvnými moduly (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

7.6 Instagram jako standardní plugin

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z online služby Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve formě „instagramové kamery“. Přehled pluginů pro Instagram a jejich vzhled najdete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Když navštívíte na našem webu stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům Instagram. Obsah pluginu je přenášen přímo z Instagramu do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Díky této integraci dostává Instagram informaci, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Instagramu nebo nejste aktuálně přihlášeni na Instagram. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou odeslány přímo z vašeho prohlížeče na server Instagram v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Instagram, Instagram může okamžitě přiřadit vaši návštěvu našeho webu vašemu účtu Instagram. Pokud komunikujete s doplňky, například stisknete tlačítko „Fotoaparát Instagram“, budou tyto informace také přeneseny přímo na server Instagram a tam uloženy. Informace jsou také zveřejněny na vašem účtu Instagram a zobrazeny tam vašim kontaktům.

Popsané operace zpracování dat jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Instagram na zobrazování personalizované reklamy za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách a přizpůsobení služba Instagram podle vašich potřeb.

Pokud nechcete, aby Instagram přímo shromažďoval údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu účtu Instagram, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Instagramu odhlásit. Můžete vznést námitku proti načítání pluginů Instagramu, a tedy výše popsaným operacím zpracování dat, pomocí doplňků pro váš prohlížeč do budoucna, například pomocí blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).
Instagram LLC. se sídlem v USA je certifikován pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com /155833707900388/

7.7 Plug-in pro Instagram jako řešení Shariff

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z online služby Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Aby byla zvýšena ochrana vašich dat při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka neomezeně integrována do stránky jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že když navštívíte stránku na našem webu, která obsahuje taková tlačítka, není navázáno žádné spojení se servery Instagram. Pokud kliknete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolá stránku Instagram, kde můžete komunikovat s tamními pluginy (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).
Instagram LLC. se sídlem v USA je certifikován pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com /155833707900388/

7.8 LinkedIn jako standardní plugin

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z online služby LinkedIn provozované společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Pluginy LinkedIn poznáte podle loga LinkedIn nebo tlačítka „Doporučit“ na našem webu.

Když navštívíte na našem webu stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům LinkedIn. Obsah pluginu je přenášen přímo z LinkedIn do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Díky této integraci společnost LinkedIn získává informace o tom, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil LinkedIn nebo nejste aktuálně přihlášeni na LinkedIn. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou odesílány přímo z vašeho prohlížeče na server LinkedIn v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na LinkedIn, může LinkedIn vaši návštěvu našich webových stránek okamžitě přiřadit vašemu účtu LinkedIn. Pokud komunikujete s doplňky, jsou tyto informace také přeneseny přímo na server LinkedIn a tam uloženy. Informace jsou také zveřejněny na vašem účtu LinkedIn a zobrazeny tam vašim kontaktům.

Popsané operace zpracování dat jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti LinkedIn na zobrazování personalizované reklamy za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách a přizpůsobení služba LinkedIn podle požadavků.
Pokud nechcete, aby LinkedIn přímo přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu účtu LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek z LinkedIn odhlásit. Můžete vznést námitku proti načítání pluginů LinkedIn, a tedy výše popsaným postupům zpracování dat, pomocí doplňků pro váš prohlížeč do budoucna, například pomocí blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).
Společnost LinkedIn Corporation se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využití údajů službou LinkedIn, stejně jako vaše práva a způsobů, jak chránit své soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7.9 Doplněk LinkedIn jako řešení Shariff

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z online služby LinkedIn provozované společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“).

Chcete-li zvýšit ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, tato tlačítka nejsou plně integrována jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML na stránce. Tento typ angažovanosti zajišťuje, že když navštívíte stránku na našich stránkách, která obsahuje tato tlačítka, nebudeme se připojovat na servery společnosti LinkedIn. Pokud klepnete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolejte stránku LinkedIn, kde můžete interakci se zásuvnými moduly (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).
Společnost LinkedIn Corporation se sídlem v USA je pro americkou Evropu
Certifikovaná dohoda o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje shodu s úrovní ochrany údajů platnou v EU.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využití údajů službou LinkedIn, stejně jako vaše práva a způsobů, jak chránit své soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7.10 Pinterest jako standardní plugin

Na webových stránkách prodávajícího jsou použity takzvané sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. patro, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). . Pluginy jsou označeny logem Pinterestu (např. Tlačítko „Pin it“). Přehled pluginů Pinterest a jejich vzhled najdete zde: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Pokud vyvoláte stránku prodejce, která takový plugin obsahuje, vytvoří váš prohlížeč přímé připojení k serverům Pinterest. Zásuvný modul přenáší takzvaná data protokolu na server Pinterest v USA. Tato data protokolu mohou obsahovat IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které mají funkce Pinterest, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, vaše používání Pinterestu a cookies. Pokud komunikujete s doplňky, například stisknete tlačítko „Pin it“, odpovídající informace se také přenesou přímo na server Pintererst a tam se uloží. Informace jsou také zveřejněny na Pinterestu a zobrazeny tam na vašem účtu Pinterest.

Popsané operace zpracování dat jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněných zájmů Pinterestu na zobrazování personalizované reklamy za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách a přizpůsobení služba Pinterest podle vašich potřeb.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Pinterest Inc. se sídlem v USA se společnost Pinterest Inc. certifikovala pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát lze zobrazit zde: https://www.privacyshield.gov/list

Pokud nechcete, aby Pinterest shromažďoval vaše údaje prostřednictvím našich webových stránek a případně je kombinoval s vašimi uživatelskými údaji na Pinterestu, měli byste se před návštěvou našich webových stránek z Pinterestu odhlásit.
Můžete vznést námitku proti načítání doplňků Pinterest a tím i výše popsaným operacím zpracování dat pomocí doplňků pro váš prohlížeč do budoucna, například pomocí blokování skriptů „NoScript“ (https://noscript.net/).

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů opcí, jakož i svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů možností: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

7.11 Plugin Pinterest jako řešení Shariff

Webové stránky prodejce používají tzv. Sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Pinterest, provozované společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“).

Chcete-li zvýšit ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, tato tlačítka nejsou plně integrována jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML na stránce. Tento typ integrace zajišťuje, že když navštívíte stránku na našich stránkách, která obsahuje tato tlačítka, nebudeme se připojovat k serverům Pinterest. Pokud kliknete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolejte stránku Pinterest, kde můžete interakci s pluginy (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).

V případě přenosu osobních údajů společnosti Pinterest Inc. se sídlem v USA se společnost Pinterest Inc. certifikovala pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát lze zobrazit zde: https://www.privacyshield.gov/list

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů opcí, jakož i svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů možností: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

7.12 Twitter jako standardní plugin

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z mikroblogovací služby Twitter provozované společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Pluginy jsou označeny logem Twitteru, například ve formě modrého „ptáka Twitteru“. Přehled pluginů pro Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://about.twitter.com/de/resources/buttons

Když navštívíte na našem webu stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům Twitter. Obsah pluginu se přenáší přímo z Twitteru do vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Díky integraci Twitter obdrží informaci, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu, i když nemáte profil na Twitteru nebo nejste aktuálně přihlášeni na Twitter. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou odeslány přímo z vašeho prohlížeče na server Twitter v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Twitter, Twitter může vaši návštěvu našich webových stránek okamžitě přiřadit vašemu účtu Twitter. Pokud komunikujete s doplňky, například stisknutím tlačítka „Tweet“, jsou odpovídající informace také přeneseny přímo na server Twitter a tam uloženy. Informace jsou také zveřejněny na vašem účtu Twitter a tam zobrazeny vašim kontaktům.

Popsané operace zpracování dat jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněných zájmů Twitteru na zobrazování personalizované reklamy za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách a přizpůsobení služba Twitter vašim potřebám.

Pokud jste členem sociální sítě Twitter a chtěli byste omezit shromažďování údajů prostřednictvím našich webových stránek a sloučení vašich uživatelských údajů s údaji uloženými o vás na sociální síti Twitter, měli byste se z Twitteru před návštěvou naší webová stránka.

Můžete vznést námitku proti načítání doplňků Twitter a tím i výše popsaným operacím zpracování dat pomocí doplňků pro váš prohlížeč do budoucna, například pomocí blokování skriptů „NoScript“ (https://noscript.net/).
Společnost Twitter Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Twitter a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů Twitteru: https://twitter.com/privacy

7.13 Pluginy pro Twitter s řešením dvěma kliknutími

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z mikroblogovací služby Twitter provozované společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).

Aby se zvýšila ochrana vašich dat při návštěvě našich webových stránek, doplňky se nejprve deaktivují pomocí takzvaného řešení „2 kliknutí“ a integrují se do stránky. Deaktivované pluginy poznáte podle toho, že jsou zvýrazněny šedě. Tato integrace zajišťuje, že když navštívíte na našem webu stránku, která takové pluginy obsahuje, nenaváže se žádné připojení k serverům Twitter. Váš prohlížeč naváže přímé připojení k serverům Twitter pouze tehdy, když aktivujete pluginy a dáte tak souhlas s přenosem dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Obsah příslušného pluginu je přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Plugin poté přenáší data (včetně vaší IP adresy) na Twitter. Nemáme žádný vliv na množství dat, která Twitter shromažďuje pomocí pluginů. Pokud je nám známo, Twitter přijímá informace o tom, které z našich webových stránek jste právě navštívili a na které jste se v minulosti dostali. Integrováním pluginů Twitter také získává informace o tom, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu, pokud nemáte profil na Twitteru nebo nejste aktuálně přihlášeni. Shromážděné informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server Twitter v USA a tam uloženy. Pokud komunikujete s doplňky, jsou odpovídající informace také přeneseny přímo na server Twitter a tam uloženy. Informace jsou také zveřejněny na Twitteru a zobrazeny tam vašim kontaktům.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivací aktivovaného pluginu opětovným kliknutím. Zrušení však neovlivní data, která již byla přenesena na Twitter.

Společnost Twitter Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Twitter a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů Twitteru: https://twitter.com/privacy

7.14 Zásuvný modul Twitter jako řešení Shariff

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z mikroblogovací služby Twitter provozované společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).

Aby se zvýšila ochrana vašich dat při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka neomezeně integrována do stránky jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při návštěvě stránky na našem webu, která obsahuje taková tlačítka, není navázáno žádné spojení se servery Twitter. Pokud kliknete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolá stránku Twitter, na které můžete komunikovat s tamními doplňky (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).
Společnost Twitter Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Twitter a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů Twitteru: https://twitter.com/privacy

7.15 Pluginy Xing

Na tomto webu se používá tlačítko "Share XING". Volání této webové stránky krátce prostřednictvím prohlížeče pro připojení k serverům XING AG (dále jen „xing“) je stanovena s nimiž jsou poskytovány funkce „xing Share Button“ (zejména výpočet / zobrazení hodnoty čítače). Společnost XING neukládá osobní údaje o vás prostřednictvím volání na tuto webovou stránku. Zejména XING neukládá žádné adresy IP. Neexistuje ani hodnocení vašeho chování při používání pomocí cookies ve spojení s "XING Share Button". Můžete získat na této webové stránce aktuální informace o ochraně údajů o „xing Share Button“ a další informace: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

8) Použití sociálních médií: Videa

Použití videí z YouTube

Tato webová stránka používá vkládání funkce pro přehrávání displeje a videa, které nabízí "Youtube", které patří do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ( "Google") patří YouTube.

V tomto případě se používá rozšířený režim ochrany osobních údajů, který podle informací poskytovatele ukládá informace o uživateli pouze při přehrávání / přehrávání videa. Když začne přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel služby YouTube používá soubory cookie pro shromažďování informací o chování uživatelů. Podle tipů „Youtube“ jsou tyto informace používány mimo jiné k zachycení statistických údajů o videu, zlepšení uživatelsky přívětivosti a zabránění nekalým praktikám. Když se přihlásíte do Googlu, budou vaše údaje přímo spojeny s vaším účtem po kliknutí na video. Pokud si nepřejete být přidruženi k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily použití a vyhodnocuje je. Toto hodnocení se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO založené na oprávněných zájmech společnosti Google při zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení jejích webových stránek. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů. V souvislosti s používáním služby YouTube může také vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. přijít do USA.
Bez ohledu na přehrávání vloženého videa při každém návštěvě těchto webových stránek budete připojeni k síti Google, což může způsobit další zpracování dat bez toho, abychom měli nějaký vliv.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro Evropskou úmluvu o ochraně osobních dat "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování standardu ochrany údajů platného v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Pro více informací o ochraně osobních údajů na „YouTube“ lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

V rozsahu, v jakém to zákon vyžaduje, máme váš souhlas se zpracováním výše popsaných údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO dohnal. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li svůj výběr uplatnit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

9) Nástroje a Různé

9.1 Google reCAPTCHA

Na tomto webu také používáme funkci reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tato funkce se primárně používá k rozlišení, zda vstup provádí fyzická osoba, nebo je nesprávně proveden strojově a automatizovaným zpracováním. Tato služba zahrnuje zasílání IP adresy a jakýchkoli dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na určení individuální odpovědnosti na internetu a zabránění zneužívání a spamu. Při používání Google reCAPTCHA mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijít v USA.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro Evropskou úmluvu o ochraně osobních dat "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování standardu ochrany údajů platného v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o reCAPTCHA společnosti Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

V rozsahu, v jakém to zákon vyžaduje, máme váš souhlas se zpracováním výše popsaných údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO dohnal. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li svůj výběr uplatnit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

9.2 Zákaznické recenze Google (dříve Program certifikovaných prodejců Google)

Se společností Google spolupracujeme v rámci programu Hodnocení zákazníků Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tento program nám dává příležitost získat hodnocení zákazníků od uživatelů našich webových stránek. Po provedení nákupu na našem webu se zobrazí dotaz, zda se chcete zúčastnit e-mailového průzkumu od společnosti Google. Pokud souhlasíte v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Google. Z recenzí zákazníků Google obdržíte e-mail s žádostí o ohodnocení nákupního zážitku na našem webu. Hodnocení, které odešlete, se poté zkombinuje s našimi dalšími hodnoceními a zobrazí se v logu Hodnocení zákazníků Google a na hlavním panelu Merchant Center. Vaše hodnocení bude také použito pro hodnocení prodejců Google. V rámci používání zákaznických recenzí Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy osobě odpovědné za zpracování údajů nebo společnosti Google.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro Evropskou úmluvu o ochraně osobních dat "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování standardu ochrany údajů platného v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o ochraně údajů společnosti Google v souvislosti s programem Hodnocení zákazníků Google naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Další informace o ochraně údajů z hodnocení prodejců Google si můžete přečíst na tomto odkazu: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

9.3 Přihlášky na pracovní pozice e -mailem

Na našich webových stránkách v současné době zveřejňujeme volná místa v samostatné sekci, na kterou mohou zúčastněné strany zaslat e-mailem na uvedenou kontaktní adresu.

Aby byli uchazeči přijati do procesu podávání žádostí, musí nám poskytnout všechny osobní údaje potřebné pro řádné a informované posouzení a výběr spolu se žádostí e-mailem.
Požadované informace zahrnují obecné informace o osobě (jméno, adresa, telefon nebo možnost elektronického kontaktu), jakož i doklad o kvalifikaci požadované pro danou práci. Je-li to nutné, jsou požadovány také informace týkající se zdraví, které musí žadatel v zájmu sociální ochrany věnovat zvláštní pozornost z hlediska pracovního a sociálního práva.

Příslušná inzerce o zaměstnání ukazuje, které komponenty musí žádost v jednotlivých případech obsahovat, aby mohla být posouzena, a v jaké formě se tyto komponenty zasílají e-mailem.

Po přijetí aplikace zaslané pomocí zadané e-mailové kontaktní adresy uchováme údaje žadatele a vyhodnotíme je výhradně za účelem zpracování žádosti. Pro dotazy, které vyvstanou v průběhu zpracování, používáme buď e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl ve své žádosti, nebo určené telefonní číslo.

Právní základ pro toto zpracování, včetně kontaktování dotazů, je v podstatě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG, ve smyslu kterého se proces podání žádosti považuje za zahájení pracovní smlouvy.

Pokud jsou od žadatelů požadovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. Údaje o zdravotním stavu, jako jsou informace o kvalifikaci těžce zdravotně postižené osoby), probíhá zpracování v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b. GDPR, abychom mohli vykonávat práva vyplývající z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany a plnit v tomto ohledu své povinnosti.

Souhrnně nebo alternativně může být zpracování kategorií zvláštních údajů založeno také na čl. 9 odst. 1 písm. h GDPR, pokud se používají pro účely preventivní zdravotní péče nebo pracovního lékařství, pro posuzování schopnosti žadatele pracovat, pro lékařskou diagnostiku, pro péči nebo ošetření ve zdravotnické nebo sociální oblasti nebo pro správu systémů a služeb ve zdravotnické nebo sociální oblasti sleduje.

Pokud v průběhu výše popsaného hodnocení není žadatel vybrán nebo pokud žadatel svou žádost stáhne předčasně, budou jeho data přenášená e-mailem a veškerá elektronická korespondence včetně původního e-mailu aplikace vymazána po odpovídajícím oznámení nejpozději po 6 měsících. Tato lhůta je založena na našem oprávněném zájmu na zodpovězení případných následných otázek k žádosti a, je-li to nutné, na tom, abychom byli schopni splnit naše povinnosti poskytovat důkazy z nařízení o rovném zacházení se žadateli.

V případě úspěšné žádosti budou poskytnuté údaje zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG pro účely vykonávání pracovního poměru.

9.4 - Google mapy
Na našich webových stránkách používáme Google Maps (API) z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních (pozemních) map pro vizuální zobrazení geografických informací. Používáním této služby vám bude ukázána naše poloha a usnadní váš příjezd.
Jakmile navštívíte tyto podstránky, na kterých je integrována mapa Map Google, budou informace o vašem používání našich webových stránek (například adresa IP) předány a uloženy na serverech společnosti Google. V takovém případě může být také odeslána na servery. Google LLC. přijít do USA. To se provádí bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda existuje uživatelský účet. Když jste přihlášeni do Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo na váš účet. Pokud si nepřejete být přidruženi k vašemu profilu ve službě Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily použití a vyhodnocuje je. Sběr, skladování a vyhodnocování se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1 lit. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo potřeb navrhování webových stránek Google. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů a společnost Google je musí použít k jejich použití.
V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro Evropskou úmluvu o ochraně osobních dat "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování standardu ochrany údajů platného v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list
Pokud nesouhlasíte s budoucím přenosem dat společnosti Google při používání služby Mapy Google, můžete webovou službu Map Google zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript v prohlížeči. Mapy Google a mapa zobrazená na těchto stránkách nelze použít.
Smluvní podmínky Google si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/regional.html a další smluvní podmínky služby Mapy Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html
Podrobnosti o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
V rozsahu, v jakém to zákon vyžaduje, máme váš souhlas se zpracováním výše popsaných údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO dohnal. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li svůj výběr uplatnit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

10) dotyčné osoby

10.1 Platné zákony o ochraně osobních údajů vám poskytují komplexní práva na ochranu osobních údajů (informační a intervenční práva) odpovědné osobě, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

 • Přímo pod článkem 15 DSGVO. Mají zejména právo na informace o svých zpracovávaných nás účely zpracování osobních údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byla vaše data zpřístupněny, nebo jsou plánovány skladovatelnost a stálost nebo kritéria pro stanovení doby platnosti, existence práva na opravy, výmazu či omezení úprav objektu na zpracování reklamace s regulačním orgánem se zdrojem vašich informací v případě, že nebyly shromážděny u nás od vás, existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o zúčastněných logice a ti rozsahu v pochybnost a požadovaného dopadu takového zpracování, stejně jako právo na informace, které zaručuje v souladu s čl. 46 DSGVO na Weiterlei vaše data do třetích zemí;
 • Právo na opravu podle článku 16 DSGVO: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se vás a / nebo dokončení neúplných údajů, která jste u nás uložili;
 • Právo smazat podle článku 17 DSGVO. Máte právo smazat své osobní údaje v případě, že požadavky článku 17 1 odstavce požadovat DSGVO ... Je však třeba toto právo neexistuje, zejména pokud zpracování uplatnit své právo na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem;
 • Právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 DSGVO. Musíte vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud je sporná opravit vaše data budou kontrolovány při odmítnutí odstranění Vašich údajů z důvodu nesprávného zpracování dat a místo toho pravého omezení zpracování vašeho požadavku dat, pokud potřebujete data pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem poté, co jsme již služeb nebo že údaje o účelu dosáhnout, pokud jste podali námitku na základě vaší konkrétní situaci, když ještě není jisté, zda naše legitimní Důvody převažují;
 • Právo na informace podle článku 19 DSGVO. Už jste měl právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v porovnání s odpovědnými tvrzením, že je povinen všem příjemcům, na které se osobní údaje týkající se Vaší osoby byly vystaveny, tento opravu nebo zničení dat nebo Oznámení o omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nepředstavuje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 DSGVO: Musíte se dostat do strukturovaného, ​​konzistentní a maschinenlesebaren formátu nebo požádat o převod do jiného poplatku, pokud je to technicky proveditelné, právo zveřejnit vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ;.
 • . 7 DSGVO právo na odvolání souhlasu podle článku 3 odst. Vždy musíte odvolat do budoucna ten správný jednou dal souhlas se zpracováním dat. V případě stažení okamžitě odstraníme dotyčné údaje, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základu pro bezmocné zpracování. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení;
 • Právo podat stížnost v souladu s čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v Členský stát vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného protiprávního jednání.

10.2 Právo na námitku

KDYŽ JSME úrokový ÚVAHÁCH vašich osobních údajů vzhledem k naší převažující zájem na PROCESU, máte právo kdykoliv TERM z důvodů vyplývajících z jejich situaci znázorněné proti zpracování jsou v rozporu s účinné pouze do budoucna odvolání.
MAKE užívacího práva, přestaneme zpracování údajů údaje. Dokončovací ZŮSTÁVÁ VUT vyhrazena Když jsme povinnou ochranu dobročinné účely PRO ZPRACOVÁNÍ může ukázat své zájmy základních práv a svobod pro vážení nebo pokud zpracováním při jejich vymáhání, výkon nebo obranu právních nároků před slouží.

Jsou vaše osobní údaje zpracovávány z naší strany adresných reklamních zásilek DO PROVOZU mají právo KDYKOLI PROTI opozici vůči ZPRACOVÁNÍ osobních údajů předmětů zakončených Pro účely takové reklamy odvolání. MŮŽETE námitky jako je popsáno výše cvičení.

POUŽÍVEJTE POUŽITÍ VAŠEHO PRÁVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚROVNI, DOPLŇUJEME ZPRACOVÁNÍ DÁT ZPŮSOBENÝCH PRO PŘÍMÝ PŘIJETÍ.

11) Doba ukládání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušném právním základu, účelu zpracování a případně dodatečně na základě příslušného zákonného období uchovávání (např. Obchodní a daňové lhůty).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. tyto údaje jsou uchovávány až do doby, než osoba svůj souhlas stáhne.

Existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou v rámci právních nebo podobných povinností založeny na čl. 6 odst. 1 lit. b) DSGVO jsou zpracovávány, tyto údaje jsou běžně vymazávány po uplynutí doby uchovávání, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy a / nebo pokud neexistuje oprávněný zájem o opětovné uskladnění na naší straně.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 lit. f) DSGVO budou tyto údaje uchovávány, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitky podle článku 21 odst. 1 DSGVO, pokud nedokážeme prokázat závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO tyto údaje budou uloženy, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitku podle článku 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v této deklaraci o specifických situacích zpracování uvedeno jinak, uložené osobní údaje budou vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Ustanovení o oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení tohoto prohlášení o ochraně údajů byla nebo se stanou neplatnými nebo nevynutitelnými zcela nebo zčásti, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení. Totéž platí v případě mezer. V případě mezer nebo změn zákona nabývá účinnosti příslušný zákonný předpis, pokud zde není uveden.