Karantæner

Hvad bruges et landingsudstyr til?

Under kørsel fører stød i jorden til stærke lodrette accelerationer og decelerationer, der er proportionelle med bilens bevægelige masse. Fjedre bruges til at sikre, at disse stød ikke overføres til køretøjet og passagererne uden at blive affjedret. De gør hele bilen til en vibrerende struktur, der er præget af en bestemt naturlig frekvens. Hvis bilen kører over en forhindring, spændes fjederen, og kroppen katapuleres opad af fjederkraften. Fjederens kraft har også den virkning, at denne bevægelse bremses for derefter at spænde fjederen igen i den modsatte retning. Op og ned bevægelse (vibration) af kroppen omdanner den oprindelige kinetiske energi til varme gennem luft og fjederfriktion. Man taler om en dæmpet svingning med faldende amplitude. Ud over passagerernes komfort og helbred forbedrer affjedringen også køresikkerheden. Sammen med støddæmpere og stabilisatorer sikrer det, at hjulene altid er i kontakt med vejen. Det er den eneste måde, de kan overføre bremse- og drivkræfter, så bilen forbliver kontrollerbar. Det samme gælder sving.

ACS oversigt (kilde Mercedes)
ACS oversigt (kilde Mercedes)

Hvad er en støddæmper?

Støddæmpere understøtter fjedrene ved at omdanne vibrationsenergi til varme. På denne måde når kroppen sin hvilestilling meget hurtigere end uden yderligere dæmpning. I dag bruges næsten udelukkende hydrauliske vibrationsdæmpere i bilsektoren, hvor et stempel bevæger sig i en cylinder og tvinger olie eller gas gennem små boringer eller ventiler. Ved at ændre modstanden kan støddæmpere tilpasses køretøjets egenskaber. Moderne støddæmpere er endda elektronisk justerbare og tillader behagelig eller sporty dæmpning samt justeringer af bilens belastningstilstand.

Støddæmperens struktur
Støddæmperens struktur (kilde: Mercedes Benz)

Hvad er kroppens vibrationsnummer og dets betydning?

Karosseriets naturlige frekvens kan måles ved at vibrere enten bag eller foran på bilen. Antallet af vibrationer i minuttet kaldes derefter kroppens vibrationsnummer. Vibrationsdæmpere påvirker ikke antallet af svingninger, men svingningsamplituden.

Hvad bruges et blødt chassis til?

Airmatic chassis (kilde Mercedes Benz)
Airmatic chassis (kilde Mercedes Benz)

En naturlig frekvens på mindre end en Hertz, dvs. et antal vibrationer på 60 eller derunder, kan føre til kvalme og reducere kørekomforten markant. Bløde fjedre bruges hovedsageligt i større biler, fordi det ugunstige vægtforhold i små biler (nyttelast i forhold til deres egen vægt) ikke tillader dette.

Hvad bruges en hård suspension til?

Med en kropsvibrationshastighed på 90 eller flere vibrationer i minuttet når stød rygsøjlen, hvilket også påvirker komfort og sundhed. Høj nyttelast på bagakslen i forhold til deres egen vægt gør hårde fjedre nødvendige for små biler. Ved losning er komforten derfor kun middelmådig.