Συσσωρευτής πίεσης ABC

Υπάρχει ένας συσσωρευτής πίεσης ABC το καθένα για τον μπροστινό και τον πίσω άξονα. Αποθηκεύει λάδι σε πίεση άνω των 195 bar. Στη ροή επιστροφής απορροφά το λάδι και μειώνει τις κορυφές πίεσης.
Στον συσσωρευτή πίεσης χάλυβα, μια μεμβράνη χωρίζει τον χώρο πετρελαίου από τον χώρο αερίου με όγκο αερίου.

Σχέδιο συσσωρευτή πίεσης

Εάν έχετε οποιεσδήποτε τεχνικές ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας. Είναι προτιμότερο να μας ζητήσετε μία φορά παρά να δώσετε μια λανθασμένη παραγγελία. Μπορείτε φυσικά να μας καλέσετε και μεταξύ 8.00 π.μ. και 16.00 μ.μ.

Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα 3

Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα 3