Βαλβίδες γκαζιού αναρρόφησης ABC για οχήματα της Mercedes Benz

Οι βαλβίδες γκαζιού αναρρόφησης ABC ρυθμίζουν την ποσότητα λαδιού που απορροφάται από την αντλία λαδιού, έτσι ώστε να δημιουργείται και να διατηρείται πίεση λαδιού 180 bar έως 210 bar στο σύστημα ABC. Όταν απενεργοποιείται, η βαλβίδα είναι κλειστή για να διατηρηθεί η πίεση στο σύστημα.

Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα 4

Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα 4