Επισκευή μονάδων βαλβίδων ABC και νέα ανταλλακτικά

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑΣ:

1. Το όχημα κρεμά στον μπροστινό ή / και τον πίσω άξονα.

2. Η σωστή παροχή πίεσης με την υδραυλική αντλία ABC είναι ελαττωματική (διακυμάνσεις πίεσης από 120 bar έως 180 bar). Για λόγους ασφαλείας, η βαλβίδα γκαζιού αναρρόφησης στην αντλία ABC κλείνει ξανά και ξανά για να μειωθεί η πίεση, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά. Πιθανά μηνύματα σφάλματος σε λευκό και κόκκινο, ελάττωμα ABC, επικοινωνήστε με το συνεργείο. Εάν η πτώση είναι μεγαλύτερη από 63 mm, υπάρχει ένα κόκκινο μήνυμα σφάλματος, προσοχή, πολύ χαμηλό όχημα, οδηγήστε προσεκτικά ή ακόμη και σταματήστε. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα και στρέψτε το μοχλό επιλογής στο D ή R, το όχημα εκκινείται ξανά, υπό την προϋπόθεση ότι η υδραυλική αντλία ABC φέρει την απαιτούμενη πίεση.

Οδηγεί το όχημα όχι πια ψηλά ψέματα, το λάθος κάπου αλλού.

Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα 9

Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα 9