Kasutustingimused

Tingimused kliendiandmeid


Sisukord:

1. ulatus
2. järeldus
3. tagasivõtmine
4. Hinnad ja tasumine
5. kohaletoimetamine Tingimused
6. Omandireservatsiooni
7. Vastutus puuduste eest (garantii)
8. Remonditeenuste eritingimused
9. kohaldatava õiguse
10. Alternatiivne Streitbeilegung


1) ulatus
1.1 Need Zädow Automotive'i all tegutseva Stephanie Zädow (edaspidi "müüja") üldtingimused (edaspidi "GTC") kehtivad kõikide kaupade tarnimise lepingute kohta, millega tarbija või ettevõtja (edaspidi "klient") Müüja seoses kaupadega, mida müüja oma veebipoes kuvab. Käesolevaga on vastuolus kliendi enda tingimuste lisamisega, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden kön. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit hand

2) Järeldus
2.1 Müüja veebipoes sisalduvad tootekirjeldused ei esinda müüja siduvaid pakkumisi, vaid on mõeldud kliendi siduva pakkumise esitamiseks.
2.2 Klient saab pakkumise esitada müüja veebipoes integreeritud veebipõhise tellimisvormi abil. Pärast valitud kauba virtuaalsesse ostukorvi paigutamist ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist esitab klient ostukorvis olevatele kaupadele õiguslikult siduva lepingupakkumise, klõpsates nupul, mis lõpetab tellimisprotsessi. Klient saab müüjale pakkumise esitada ka telefoni, faksi, e -posti, posti või veebipõhise kontaktivormi kaudu.
2.3 müüja on nõus seda viie päeva jooksul kliendi pakkumisi,
- saates kliendile kirjaliku tellimuse kinnituse või tellimuse kinnituse tekstivormis (faksi või e -posti teel), kusjuures määrav on kliendi tellimuskinnituse saamine või
- tarnides tellitud kauba kliendile, kusjuures määrav on kauba kättesaamine kliendi poolt või
- paludes kliendil maksta pärast tellimuse esitamist.
Kui on olemas mitu ülalnimetatud alternatiivi, sõlmitakse leping ajal, mil üks eespool nimetatud alternatiividest leiab aset esimene. Pakkumise vastuvõtmise tähtaeg algab järgmisel päeval pärast kuupäeva, mil klient on pakkumise saatnud, ja lõpeb viiendal päeval pärast pakkumise saatmist. Kui müüja ei aktsepteeri kliendi pakkumist eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse see pakkumise tagasilükkamiseks, mille tagajärjel klient ei ole enam tahteavaldusega seotud.
2.4 Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu pakkumise esitamisel salvestab müüja lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist ja saadab kliendile pärast tellimuse vormistamist teksti kujul (nt e-posti, faksi või kirja). saadetud. Lepingu teksti edasisi sätteid müüja poolt ei toimu.
2.5 Enne tellimuse siduvat esitamist müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu saab klient tuvastada võimalikud sisendvead, lugedes hoolikalt ekraanil kuvatavat teavet. Tõhusaks tehniliseks vahendiks sisendvigade paremaks äratundmiseks võib olla brauseri suurendusfunktsioon, mille abil suurendatakse esitust ekraanil. Klient saab oma sisestusi elektroonilise tellimisprotsessi käigus korrigeerida, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta tellimisprotsessi lõpetamiseks nupule klõpsab.
2.6 lepingu jaoks on ainult saksa keeles.
2.7 Tellimuste töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e -posti ja automaatse tellimuste töötlemise teel. Klient peab tagama, et tema poolt tellimuse töötlemiseks antud e-posti aadress on õige, et müüja saadetud e-kirju saaks sellel aadressil vastu võtta. Eelkõige peab klient SPAM-filtrite kasutamisel tagama, et kõik müüja või müüja poolt tellitud kolmandate isikute poolt tellimuse töötlemiseks saadetud e-kirjad saab kätte toimetada.

3) tühistamine
3.1 Tarbijatel on üldiselt taganemisõigus.
3.2 Üksikasjalikumat teavet ülesütlemisõiguse kohta leiate müüja tühistamispoliitikast.

4) hindade ja tasumise
4.1 Kui müüja tootekirjelduses pole teisiti öeldud, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusega ettenähtud müügimaksu. Võimalikud täiendavad kohaletoimetamise ja saatmiskulud on vastavas tootekirjelduses eraldi välja toodud.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Maksevõimalus (ed) edastatakse kliendile müüja veebipoes.
4.4 Kui on kokku lepitud pangaülekandega ettemaks, tuleb tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisema tähtpäeva.
4.5 Kui maksate kasutades mõnda PayPali pakutavat makseviisi, töötleb makse makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi: "PayPal") ), vastavalt PayPali kasutustingimustele, saadaval aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil pole PayPali kontot - vastavalt PayPali kontota maksete tingimustele, mida saab vaadata aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Transpordi tingimused
5.1 Kauba kohaletoimetamine toimub lähetusteel kliendi määratud tarneaadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tehingu töötlemisel on määrav müüja tellimuste töötlemisel märgitud tarneaadress.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäeneuferte Verk. Ferner kullatud sureb im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 Isekogumise korral teavitab müüja esmalt klienti e-posti teel, et tema tellitud kaup on inkassoks valmis. Pärast selle e-kirja saamist saab klient pärast müüjaga konsulteerimist kauba müüja peakontorist kätte. Sel juhul saatekulusid ei võeta.

6) Omandiõiguse
Müüja ettetellimisel jätab ta endale õiguse tarnitud kaupadele kuni võlgnetava ostuhinna täieliku tasumiseni.

7) Vastutus puuduste eest (garantii)
7.1 Kui ostetud kaup on defektne, kohaldatakse seaduses sätestatud puuduste eest vastutuse sätteid.
7.2 Kasutatud kauba kohta kehtib järgmine: Puuduste pretensioonid välistatakse, kui puudus ilmneb alles aasta pärast kauba üleandmist. Puudusi, mis tekivad ühe aasta jooksul pärast kauba kohaletoimetamist, saab kinnitada seaduses sätestatud aegumistähtaja jooksul. Vastutusperioodi lühendamist ühele aastale ei kohaldata
- asjade puhul, mida on hoone jaoks kasutatud vastavalt nende tavapärasele kasutusele ja mis on põhjustanud selle puudused,
- kahjunõuete ja kulude hüvitamise eest kliendi poolt, samuti
- juhul, kui müüja on puuduse pettusega varjanud.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) Remonditeenuste eritingimused
Kui müüja võlgneb kliendi eseme parandamise vastavalt lepingu sisule, kehtib järgmine:
8.1 Remonditeenust osutatakse müüja peakontoris.
8.2 Müüja osutab oma teenuseid omal äranägemisel või tema valitud kvalifitseeritud personali kaudu. Müüja saab kasutada ka tema nimel tegutsevate kolmandate isikute (alltöövõtjate) teenuseid. Kui müüja teenusekirjelduses ei ole sätestatud teisiti, ei ole kliendil õigust soovitud teenuse osutamiseks konkreetset isikut valida.
8.3 Klient peab müüjale esitama kogu eseme parandamiseks vajaliku teabe, eeldusel, et tema hange ei kuulu müüja ülesannete hulka vastavalt lepingu sisule. Eelkõige peab klient müüjale esitama vea põhjaliku kirjelduse ja teavitama teda kõikidest asjaoludest, mis võivad leitud vea põhjuseks olla.
8.4 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, peab klient saatma remonditava kauba oma kulul ja vastutusel müüja peakontorisse. Müüja soovitab kliendil sõlmida transpordikindlustus. Lisaks soovitab müüja kliendil saata kauba sobivasse transpordipakendisse, et vähendada transpordikahjustuste ohtu ja varjata pakendi sisu. Müüja teavitab klienti koheselt ilmsetest transpordikahjustustest, et ta saaks oma olemasolevaid õigusi vedaja vastu kaitsta.
8.5 Kaup tagastatakse kliendi kulul. Kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku halvenemise risk kandub kliendile üle, kui ese antakse müüjale sobival transpordiinimesel üle. Kliendi soovil sõlmib müüja kauba jaoks transpordikindlustuse.
8.6 Samuti võib klient tuua parandamisele kuuluva eseme müüja peakorterisse ja uuesti järele tulla, kui see tuleneb müüja teeninduskirjeldusest või kui pooled on selles osas vastava kokkuleppe sõlminud. Sel juhul kohaldatakse vastavalt ülaltoodud sätteid kauba lähetamise ja tagastamise kulude ja riski võtmise kohta.
8.7 Eespool nimetatud eeskirjad ei piira kliendi seadusest tulenevaid õigusi puudustele juhul, kui kaup ostetakse müüjalt.
8.8 Müüja vastutab osutatud remonditeenuse puuduste eest vastavalt seaduses sätestatud puuduste vastutuse sätetele.

9) Kohaldatav seadus
Kõigi pooltevaheliste õigussuhete suhtes kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi seadusi, välja arvatud vallasasjade rahvusvahelise ostmise seadused. Tarbijate jaoks kehtib see seaduste valik ainult niivõrd, kuivõrd pakutavat kaitset ei tühistata tarbija alalise elukohariigi seaduse imperatiivsete sätetega.

10) Alternatiivne vaidluste lahendamine
10.1 Euroopa Komisjon pakub platvormi veebipõhiseks vaidluste lahendamiseks Internetis järgmisel lingil: https://ec.europa.eu/consumers/odr
See platvorm on kontaktpunkt tarbijaga seotud veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.
10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme ja einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet, hierzu jedoch grundsätzlich bereit. essee hetk