ABC ventiilide remont ja uued osad

KAHJU SÜMPTOMID:

1. Sõiduk langeb esi- ja / või tagateljele.

2. ABC hüdropumba õige rõhuvarustus on häiritud (rõhu kõikumine 120 baari kuni 180 baari). Turvalisuse huvides suletakse ABC pumba imemisventiil rõhu vähendamiseks ikka ja jälle, et vältida edasisi kahjustusi. Võimalikud veateated valge ja punase värviga, ABC defekt, võtke ühendust töökojaga. Kui kukkumine on suurem kui 63 mm, kuvatakse punane veateade, tähelepanu, sõiduk on liiga madal, palun sõitke ettevaatlikult või isegi peatage. Käivitage mootor ja lülitage käigukang asendisse D või R, sõiduk käivitub uuesti, tingimusel et ABC hüdropump toob vajaliku rõhu.

Juhib sõidukit pole enam kõrge vale, viga kuskil mujal.

Näitab kõiki 9 tulemusi

Näitab kõiki 9 tulemusi