Uvjeti pružanja usluge

Uvjeti i odredbe s podacima o kupcu


sadržaj:

1. Obim
2. zaključak
3. povlačenje
4. Cijene i plaćanje
5. Uvjeti isporuke i isporuke
6. Zadržavanje naslova
7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
8. Posebni uvjeti za usluge popravka
9. Primjenjivi zakon
10. Alternativno rješavanje sporova


1) Područje primjene
1.1 Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "Opći uvjeti poslovanja") Stephanie Zädow, koja djeluje pod "Zädow Automotive" (u daljnjem tekstu "prodavatelj"), primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe s kojima potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu "kupac") prodavatelja s obzirom na robu koju prodavatelj prikazuje u svojoj internetskoj trgovini. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca ovim je kontradiktorno, osim ako nije drugačije dogovoreno.
1.2 Potrošač u smislu ovih uvjeta i odredbi je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti komercijalne niti njihove neovisne profesionalne aktivnosti. Poduzetnik u smislu ovih uvjeta i odredbi je fizička ili pravna osoba ili pravno društvo koje prilikom zaključivanja pravnog posla djeluje u svojoj komercijalnoj ili neovisnoj profesionalnoj djelatnosti.

2) Zaključak ugovora
2.1 Opisi proizvoda sadržani u internetskoj trgovini prodavača ne predstavljaju obvezujuće ponude prodavatelja, već služe za podnošenje obvezujuće ponude od strane kupca.
2.2 Kupac može podnijeti ponudu putem online obrasca za narudžbu integriranog u prodavačevu internetsku trgovinu. Nakon što je odabranu robu stavio u virtualnu košaricu i prošao postupak elektroničke narudžbe, kupac dostavlja pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu u košarici klikom na gumb kojim se završava postupak naručivanja. Kupac također može dostaviti ponudu prodavatelju putem telefona, faksa, e -pošte, pošte ili online obrasca za kontakt.
2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,
- slanjem kupcu pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (faksom ili e -poštom), pri čemu je kupčev potvrdu potvrde narudžbe odlučujući, ili
- isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući prijem robe od strane kupca, ili
- traženjem od kupca da plati nakon što je dao svoju narudžbu.
Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u vrijeme kad se prva od njih pojavi prije. Razdoblje prihvaćanja ponude započinje dan nakon dana kad je kupac poslao ponudu, a završava petog dana nakon otpreme ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, to će se smatrati odbacivanjem ponude, što ima za posljedicu da kupac više nije vezan njegovom izjavom o namjeri.
2.4 Prilikom podnošenja ponude putem online prodajnog obrasca prodavatelja, tekst ugovora će prodavač spremiti nakon sklapanja ugovora i poslati kupcu u tekstualnom obliku (npr. E-poštom, faksom ili pismom) nakon njegove narudžbe poslan. Prodavatelj ne vrši daljnju odredbu teksta ugovora.
2.5 Prije obvezujućeg podnošenja narudžbe putem online prodajnog obrasca prodavatelja, kupac može identificirati moguće pogreške pri unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje ulaznih pogrešaka može biti funkcija povećanja preglednika, pomoću koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može ispraviti svoje unose kao dio procesa elektroničkog naručivanja pomoću uobičajenih funkcija tipkovnice i miša dok ne klikne gumb za dovršetak procesa naručivanja.
2.6 Za sklapanje ugovora dostupan je samo njemački jezik.
2.7 Obrada narudžbe i kontakt obično se obavlja putem e -pošte i automatiziranom obradom narudžbe. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dao za obradu narudžbe točna, tako da se e-pošta koju je prodavatelj poslao može primiti na ovu adresu. Konkretno, prilikom korištenja SPAM filtera, kupac mora osigurati da se mogu isporučiti sve e-poruke poslane od strane prodavatelja ili trećih strana koje je prodavatelj naručio za obradu narudžbe.

3) Pravo opoziva
3.1 Potrošači općenito imaju pravo na odustajanje.
3.2 Detaljnije informacije o pravu otkaza mogu se naći u prodavačevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uvjeti plaćanja
4.1 Ako u opisu proizvoda prodavatelja nije drugačije naznačeno, navedene cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave koji se mogu pojaviti navedeni su zasebno u odgovarajućem opisu proizvoda.
4.2 Za isporuke u zemlje izvan Europske unije mogu nastati dodatni troškovi u pojedinačnim slučajevima za koje prodavač nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, na primjer, troškove prijenosa novca od strane kreditnih institucija (npr. Naknade za prijenos, naknade po tečaju) ili uvozne carine ili porezi (npr. Carine). Takvi troškovi mogu nastati i u vezi s prijenosom sredstava ako dostava nije izvršena u zemlju izvan Europske unije, ali kupac uplatu vrši iz zemlje izvan Europske unije.
4.3 Opcije plaćanja bit će kupcu priopćene u prodavačevoj internetskoj trgovini.
4.4 Ako je dogovoreno plaćanje unaprijed putem bankovne doznake, plaćanje se mora izvršiti odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako se stranke nisu dogovorile za kasniji datum dospijeća.
4.5 Prilikom plaćanja putem načina plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje obrađuje pružatelj platnih usluga PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu: "PayPal "), podložno PayPal uvjetima korištenja, dostupno na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - podložno uvjetima za plaćanja bez PayPal računa, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Uvjeti isporuke i isporuke
5.1 Dostava robe odvija se na otpremnoj ruti na adresu za dostavu koju je odredio kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa za dostavu navedena u obradi prodavateljeve narudžbe.
5.2 Ako prijevoznička tvrtka pošalje robu natrag prodavaču jer dostava kupcu nije bila moguća, kupac snosi troškove neuspješne pošiljke. To se ne odnosi ako kupac nije odgovoran za okolnost koja je dovela do nemogućnosti isporuke ili ako je privremeno spriječen da prihvati ponuđenu uslugu, osim ako prodavač najavi uslugu unaprijed u razumnom roku. Nadalje, ovo se ne odnosi na troškove otpreme ako kupac učinkovito izvršava svoje pravo na odustajanje. Za kupce, ako kupac učinkovito izvrši svoje pravo otkaza, primjenjuju se odredbe prodavateljeve politike otkazivanja.
5.3 U slučaju samostalnog preuzimanja, prodavač prvo obavještava kupca putem e-pošte da je naručena roba spremna za preuzimanje. Nakon primanja ove e-pošte, kupac može preuzeti robu iz sjedišta prodavatelja nakon konzultacija s prodavateljem. U tom slučaju neće se naplatiti troškovi dostave.

6) Vlasnička rezervacija
Ako prodavatelj unaprijed, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do potpune isplate dugovane kupoprodajne cijene.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
7.1 Ako je kupljeni predmet neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.
7.2 Sljedeće se odnosi na rabljenu robu: Zahtjevi za nedostatke isključeni su ako se nedostatak dogodi samo godinu dana nakon isporuke robe. Kvarovi koji se pojave u roku od jedne godine od isporuke robe mogu se utvrditi u zakonskom roku. Međutim, ne primjenjuje se skraćivanje razdoblja odgovornosti na godinu dana
- za stvari koje su korištene za zgradu u skladu s njihovom uobičajenom uporabom i uzrokovale su njenu neispravnost,
- za zahtjeve za naknadu štete i naknadu troškova od strane kupca, kao i
- u slučaju da je prodavatelj prijevarom prikrio nedostatak.
7.3 Od kupca se traži da se žali isporučitelju na isporučenu robu s očitom transportnom štetom i da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac ne povinuje, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Posebni uvjeti za usluge popravka
Ako prodavatelj duguje popravak predmeta kupca prema sadržaju ugovora, vrijedi sljedeće:
8.1 Usluge popravka pružaju se u sjedištu prodavatelja.
8.2 Prodavatelj pruža svoje usluge prema vlastitom nahođenju ili putem odabranog kvalificiranog osoblja. Prodavatelj također može koristiti usluge trećih strana (kooperanata) koje djeluju u njegovo ime. Osim ako u opisu usluge prodavatelja nije drugačije navedeno, kupac nema pravo na odabir određene osobe koja će izvršiti željenu uslugu.
8.3 Kupac mora prodavatelju dostaviti sve podatke potrebne za popravak predmeta, pod uvjetom da njegova nabava ne spada u opseg dužnosti prodavatelja prema sadržaju ugovora. Konkretno, kupac mora prodavatelju pružiti iscrpan opis greške i obavijestiti ga o svim okolnostima koje bi mogle biti uzrok pronađene greške.
8.4 Osim ako nije drugačije dogovoreno, kupac mora poslati proizvod na popravak u sjedište prodavatelja o svom trošku i na vlastitu odgovornost. Prodavatelj preporučuje kupcu da sklopi transportno osiguranje. Nadalje, prodavač preporučuje da kupac pošalje artikl u odgovarajućoj transportnoj ambalaži kako bi se smanjio rizik od transportnih oštećenja i sakrio sadržaj ambalaže. Prodavatelj će odmah obavijestiti kupca o očitoj transportnoj šteti kako bi mogao ustvrditi svoja postojeća prava protiv prijevoznika.
8.5 Roba se vraća na trošak kupca. Rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja predmeta prenosi se na kupca kada se predmet preda odgovarajućoj osobi za prijevoz na mjestu prodavatelja. Na zahtjev kupca prodavatelj će sklopiti transportno osiguranje za predmet.
8.6 Kupac također može donijeti predmet na popravak u sjedište prodavatelja i ponovno ga preuzeti ako to proizlazi iz opisa usluge prodavatelja ili ako su se stranke o tome dogovorile. U ovom slučaju, gore navedene odredbe o preuzimanju troškova i rizika za otpremu i vraćanje stavke primjenjuju se na odgovarajući način.
8.7 Gore navedeni propisi ne ograničavaju zakonska jamstvena prava kupca u slučaju da se roba kupi od prodavatelja.
8.8 Prodavatelj je odgovoran za nedostatke u servisu popravaka u skladu sa odredbama zakonske odgovornosti za nedostatke.

9) Primjenjivi zakon
Zakon Savezne Republike Njemačke odnosi se na sve pravne odnose stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretne robe. Za potrošače ovaj se izborni zakon primjenjuje samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.

10) Alternativna rješavanje sporova
10.1 Komisija EU pruža platformu za internetsko rješavanje sporova na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora o kupnji ili uslugama koji uključuju kupca.
10.2 Prodavatelj nije dužan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred potrošačkim arbitražnim odborom, ali je općenito voljan to učiniti. esejistički trenutak