Obrasci na engleskom jeziku

Na ovoj stranici ćete naći naše obrasce za vraćanje starih predmeta, za opoziv i za žalbu komponenti. Molimo navedite na odgovarajućem preuzimanju, potpuno ispunite željeni obrazac i pošaljite nam ga zajedno sa komponentom. Obradit ćemo vaš zahtjev izravno i izvijestiti vas, obratite pažnju na podatke za kontakt.

Nalozi za popravak

ABC ventilska jedinica

ABC podupirači

Hidrauličke pumpe

Upute za popravak