Þjónustuskilmálar

Skilmálar og skilyrði með upplýsingum viðskiptavina


innihald:

1. umfang
2. niðurstaða
3. afturköllun
4. Verð og skilmálar greiðslu
5. Afhending og sendingarkostnaður
6. Varðveisla titli
7. Ábyrgð vegna galla (ábyrgð)
8. Sérstök skilyrði fyrir viðgerðarþjónustu
9. Gildandi lög
10. Aðrar Streitbeilegung


1) Gildissvið
1.1 Þessir almennu skilmálar (hér eftir „GTC“) Stephanie Zädow, sem starfar undir „Zädow Automotive“ (hér eftir „seljandi“), gilda um alla samninga um afhendingu á vörum sem neytandi eða frumkvöðull (hér eftir „viðskiptavinur“) við seljanda með tilliti til þeirra vara sem seljandi sýnir í netverslun sinni. Hér með er andstætt að taka upp eigin skilyrði viðskiptavinarins nema um annað sé samið.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden könden. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit hand

2) samningur
2.1 Vörulýsingarnar í netverslun seljanda tákna ekki bindandi tilboð af hálfu seljanda heldur þjóna til að leggja fram bindandi tilboð viðskiptavinarins.
2.2 Viðskiptavinurinn getur sent tilboðið með því að nota pöntunareyðublað á netinu sem er samþætt í netverslun seljanda. Eftir að hafa valið vöruna í sýndarinnkaupakörfuna og farið í gegnum rafræna pöntunarferlið, leggur viðskiptavinurinn fram lögbundið samningstilboð fyrir vörurnar í innkaupakörfunni með því að smella á hnappinn sem lýkur pöntunarferlinu. Viðskiptavinurinn getur einnig sent tilboðið til seljanda með síma, faxi, tölvupósti, pósti eða á netinu.
2.3 Seljandi getur samþykkt tilboðið frá viðskiptavininum innan fimm daga,
- með því að senda viðskiptavinum skriflega pöntunarstaðfestingu eða pöntunarstaðfestingu í textaformi (fax eða tölvupósti), þar sem móttaka pöntunarstaðfestingar frá viðskiptavini er afgerandi, eða
- með því að afhenda viðskiptavininum pantaðar vörur, þar sem móttaka vörunnar af viðskiptavini er afgerandi, eða
- með því að biðja viðskiptavininn um að greiða eftir að hann hefur lagt inn pöntun.
Ef nokkrir af fyrrnefndum kostum eru fyrir hendi er samningurinn gerður á þeim tíma þegar einn af fyrrnefndum kostum kemur fyrst fram. Tímabilið til að samþykkja tilboðið hefst daginn eftir að viðskiptavinurinn sendir tilboðið og lýkur í lok fimmta dags eftir að tilboðinu var skilað. Ef seljandi tekur ekki við tilboði viðskiptavinarins á framangreindu tímabili er þetta talið höfnun tilboðsins með þeim afleiðingum að viðskiptavinurinn er ekki lengur bundinn af viljayfirlýsingu sinni.
2.4 Þegar sent er tilboð í gegnum pöntunareyðublað seljanda á netinu, mun texti samningsins vistast eftir að samningur hefur verið gerður og sendur til viðskiptavinar í textaformi (t.d. tölvupósti, faxi eða bréfi) eftir að pöntun hans hefur verið sent. Öll nánari ákvæði samnings texta af seljanda eiga sér ekki stað.
2.5 Áður en pöntunin er bindandi send með netpöntunareyðublaði seljanda getur viðskiptavinurinn greint mögulegar inntaksvillur með því að lesa upplýsingarnar sem birtast á skjánum vandlega. Áhrifarík tæknileg leið til að þekkja innsláttarvillur betur getur verið stækkunaraðgerð vafrans, með hjálp sem framsetningin á skjánum er stækkuð. Viðskiptavinurinn getur leiðrétt færslur sínar sem hluta af rafrænu pöntunarferlinu með því að nota venjulegt lyklaborð og músaraðgerðir þar til hann smellir á hnappinn til að ljúka pöntunarferlinu.
2.6 Aðeins þýska tungumálið er tiltækt fyrir gerð samningsins.
2.7 Pöntunarvinnsla og snerting er venjulega gerð með tölvupósti og sjálfvirkri pöntunarvinnslu. Viðskiptavinurinn verður að ganga úr skugga um að netfangið sem hann gaf upp til að afgreiða pöntunina sé rétt þannig að hægt sé að fá tölvupósta sem seljandi sendi á þessu heimilisfangi. Sérstaklega þegar viðskiptavinur notar ruslpóstsíur verður viðskiptavinurinn að tryggja að hægt sé að afhenda alla tölvupósta sem seljandi eða þriðji aðili sendi frá seljanda til að vinna úr pöntuninni.

3) Réttur til afturköllunar
3.1 Neytendur eiga yfirleitt afturköllunarrétt.
3.2 Ítarlegri upplýsingar um forfallarétt má finna í afpöntunarreglu seljanda.

4) Verð og skilmálar greiðslu
4.1 Nema annað sé tekið fram í vörulýsingu seljanda, þá eru verð sem gefin eru heildarverð sem innihalda lögbundinn söluskatt. Allur viðbótar sendingar- og sendingarkostnaður sem kann að koma upp er tilgreindur sérstaklega í viðkomandi vörulýsingu.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen synd. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB Zölle). Solche Kosten können í Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Greiðslumáta / -greiðslunum verður komið á framfæri við viðskiptavininn í netverslun seljanda.
4.4 Ef samið hefur verið um fyrirframgreiðslu með bankamillifærslu, greiðist greiðsla strax eftir að samningur er gerður, nema aðilar hafi samið um síðari gjalddaga.
4.5 Þegar greitt er með einni af greiðslumáta sem PayPal býður upp á er greiðsluþjónustufyrirtækið PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lúxemborg afgreitt (hér á eftir: "PayPal" ), með fyrirvara um PayPal notkunarskilmála, fáanleg á https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eða - ef viðskiptavinurinn er ekki með PayPal reikning - með þeim skilyrðum fyrir greiðslum án PayPal reiknings, sem hægt er að skoða á https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Sendingar og afhendingarskilyrði
5.1 Afhending vöru fer fram á sendingarleiðinni að því heimilisfangi sem viðskiptavinurinn tilgreinir, nema um annað sé samið. Við vinnslu viðskiptanna er afhendingarfangið sem tilgreint er í pöntunarvinnslu seljanda afgerandi.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäeneuferit ihmighert die The hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde within Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 Ef um er að ræða sjálfsinnheimtu, þá tilkynnir seljandi fyrst viðskiptavininum með tölvupósti að vörurnar sem hann hefur pantað séu tilbúnar til söfnunar. Eftir að hafa fengið þennan tölvupóst getur viðskiptavinurinn sótt vörurnar frá höfuðstöðvum seljanda að höfðu samráði við seljanda. Í þessu tilfelli verður enginn sendingarkostnaður gjaldfærður.

6) varðveisla titils
Geri seljandi fyrirframgreiðslu áskilur hann eignarhaldi á afhentu vörunni þar til innkaupsverð hefur verið greitt að fullu.

7) Ábyrgð vegna galla (ábyrgð)
7.1 Ef keypti hluturinn er gallaður gilda ákvæði lögbundinnar ábyrgðar á göllum.
7.2 Eftirfarandi á við um notaðar vörur: Kröfur vegna galla eru undanskildar ef gallinn kemur aðeins einu ári eftir afhendingu vörunnar. Hægt er að fullyrða um galla sem verða innan eins árs frá afhendingu vörunnar innan lögbundins fyrningarfrests. Stytting ábyrgðartímabilsins í eitt ár gildir þó ekki
- fyrir hluti sem hafa verið notaðir í byggingu í samræmi við venjulega notkun þeirra og hafa valdið galla hennar,
- vegna krafna um skaðabætur og endurgreiðslu á kostnaði viðskiptavinarins, svo og
- ef seljandi hefur falið galla með sviksamlegum hætti.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu put. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) Sérstök skilyrði fyrir viðgerðarþjónustu
Ef seljandi skuldar viðgerð á hlut viðskiptavinarins samkvæmt innihaldi samningsins gildir eftirfarandi:
8.1 Viðgerðarþjónusta er veitt í höfuðstöðvum seljanda.
8.2 Seljandi veitir þjónustu sína að eigin geðþótta eða í gegnum hæft starfsfólk sem hann hefur valið. Seljandi getur einnig notað þjónustu þriðja aðila (undirverktaka) sem koma fram fyrir hans hönd. Nema annað sé tekið fram í þjónustulýsingu seljanda, þá hefur viðskiptavinurinn ekki rétt til að velja tiltekinn mann til að sinna tilætluðum þjónustu.
8.3 Viðskiptavinurinn verður að veita seljanda allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til viðgerðar á hlutnum að því tilskildu að innkaup hans falli ekki undir skyldur seljanda samkvæmt innihaldi samningsins. Sérstaklega verður viðskiptavinurinn að veita seljanda ítarlega lýsingu á villunni og upplýsa hann um allar aðstæður sem gætu verið orsök villunnar sem fannst.
8.4 Nema annað sé samið verður viðskiptavinurinn að senda hlutinn sem á að gera við höfuðstöðvar seljanda á eigin ábyrgð og kostnað. Seljandi mælir með því að viðskiptavinurinn geri flutningatryggingu. Seljandi mælir einnig með því að viðskiptavinurinn sendi hlutinn í viðeigandi flutningsumbúðum til að draga úr hættu á flutningstjóni og fela innihald umbúða. Seljandi upplýsir viðskiptavininn strax um augljósar flutningsskemmdir svo að hann geti fullyrt núverandi réttindi sín gagnvart flytjanda.
8.5 Vörunum er skilað á kostnað viðskiptavinarins. Hættan á tapi fyrir slysni og versnun hlutarins fyrir slysni færist yfir á viðskiptavininn þegar hluturinn er afhentur viðeigandi flutningsmanni á starfsstöð seljanda. Að beiðni viðskiptavinarins mun seljandi taka flutningatryggingu fyrir hlutinn.
8.6 Viðskiptavinurinn getur einnig komið með hlutinn sem á að gera við höfuðstöðvar seljanda og sótt hann aftur ef þetta leiðir af þjónustulýsingu seljanda eða aðilar hafa gert samsvarandi samkomulag um þetta. Í þessu tilviki gilda ofangreind ákvæði um forsendur kostnaðar og áhættu við afhendingu og skil á hlutnum í samræmi við það.
8.7 Framangreindar reglugerðir takmarka ekki lögbundin ábyrgðarréttindi viðskiptavinarins ef vörur eru keyptar af seljanda.
8.8 Seljandi ber ábyrgð á göllum í viðgerðarþjónustunni sem veitt er í samræmi við ákvæði lögbundinnar ábyrgðar á göllum.

9) Gildandi lög
Lög Sambandslýðveldisins Þýskalands eiga við um öll lagatengsl milli aðila, að undanskildum lögum um alþjóðleg kaup á lausafjárvörum. Fyrir neytendur gildir þetta lagaval aðeins að því marki sem veitt vernd er ekki afturkölluð með lögboðnum ákvæðum laga þess ríkis þar sem neytandinn er venjulega búsettur.

10) Önnur lausn deilumála
10.1 Framkvæmdastjórn ESB veitir vettvang fyrir deilumál á netinu á netinu á eftirfarandi krækju: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Þessi vettvangur þjónar sem tengiliður fyrir úrlausn utan dómstóla ágreiningi vegna sölu á netinu eða þjónustusamningum sem neytandi á í hlut.
10.2 Seljandi er ekki skyldugur til að taka þátt í málsmeðferð fyrir deilumálum fyrir gerðardómi neytenda, en er almennt fús til þess. ritgerðarstund