ინსტალაციის ინსტრუქციები (PDF ჩამოტვირთვები)

აქ ნახავთ ჩვენს ინსტრუქციებს შეკვეთილი სათადარიგო ნაწილებისთვის.
გთხოვთ, ყურადღებით მიჰყევით ყველა ინსტრუქციას, რათა თავიდან აიცილოთ შემდგომი დაზიანება!
ჩვენი სათადარიგო ნაწილები უნდა იყოს დამონტაჟებული და აწყობილი მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.