გაუქმება

მომხმარებელს უფლება აქვს გაათავისუფლოს გაყვანის უფლება შემდეგი დებულებების შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც მომხმარებელი არის ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც აფორმებს იურიდიულ გარიგებას იმ მიზნებისთვის, რომლებიც ძირითადად არ არის კომერციული და არც თვითდასაქმებული:

-------
ა. გაუქმების პოლიტიკა
-------

გაყვანის
თქვენ გაქვთ უფლება, რომ გაიყვანოს თოთხმეტი დღის ვადაში მიზეზის დასახელების გარეშე ამ ხელშეკრულების.
გაუქმების პერიოდი არის თოთხმეტი დღე, საიდანაც თქვენ ან თქვენ მიერ დასახელებული მესამე პირი, რომელიც არ არის გადამზიდავი, აქვს ან აქვს უკანასკნელი საქონელი.
იმისათვის, რომ ისარგებლოთ უარის თქმის უფლებით, თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ (Stephanie Zädow, Zädow Automotive, Kleiner Kamp 6, 19288 Ludwigslust, გერმანია, ტელ.: 03874/6631930, ელფოსტა: abcteile24@icloud.com) მკაფიო განცხადება (მაგ. ფოსტით, ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი წერილი) თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ ამ ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ თანდართული ნიმუშის გაუქმების ფორმა, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო.
შეხვდება გაყვანის ვადა, ეს არის საკმარისი, რომ თქვენ თქვენი კომუნიკაციის უფლების გაყვანის ადრე გაყვანა პერიოდში.

ეფექტი გაყვანა
თუ თქვენ გაიყვანოს ამ ხელშეკრულების, ჩვენ აანაზღაურებს ყველა გადასახადები მივიღეთ, მათ შორის ხარჯების მიწოდება (გარდა დამატებითი ხარჯების იმ ფაქტს, რომ თქვენს მიერ არჩეული ტიპის მიწოდების გარდა, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული იაფი სტანდარტული გვაქვს), და დაფარვა დაუყოვნებლივ უახლესი თოთხმეტი დღის ვადაში იმ დღიდან, რომლის შეტყობინება უკვე მიიღო თქვენი გაუქმების ჩვენთან დადებული ხელშეკრულება. ამ დაფარვის, ჩვენ ვიყენებთ იგივე გადახდის მეთოდი, რომ თქვენ გამოყენებული ორიგინალური გარიგება, თუ მკაფიოდ შეთანხმება; ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ ბრალი საფასურის ამ დაფარვის. ჩვენ შეიძლება დააყოვნოს ანაზღაურების სანამ ჩვენ მივიღეთ დაბრუნებული საქონლის უკან, ან სანამ არ აჩვენა, რომ თქვენ არ დაბრუნდა საქონელი, რომელი არის ადრე.
თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა დაგვიბრუნოთ საქონელი ჩვენთვის დაუყოვნებლივ და ნებისმიერ შემთხვევაში, არა უგვიანეს თოთხმეტი დღისა იმ თარიღიდან, რომელიც მოგაწოდებთ ამ ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ. ვადა ივსება თუ საქონელს აგზავნით თოთხმეტი დღის ვადის გასვლამდე.
თქვენ მიიღებთ საქონლის დაბრუნების უშუალო ხარჯებს.
თქვენ მხოლოდ უნდა გადაიხადოს ნებისმიერი შემცირდა საქონლის ღირებულება, სადაც ღირებულება დაკარგვა იმის გამო, რომ აუცილებელია, რათა დადგინდეს, ბუნება, მახასიათებლები და ფუნქციონირების, საქონლის გატარება.

ზოგადი ინფორმაცია
1) გთხოვთ, თავიდან ავიცილოთ საქონლისა და დაბინძურების თავიდან აცილება. გთხოვთ, დაუბრუნოს საქონელი თავდაპირველ შეფუთვაში ყველა აქსესუარით და ყველა შეფუთვაზე კომპონენტთან. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ დამცავი გარე შეფუთვა. თუ თქვენ აღარ გაქვთ ორიგინალური შეფუთვა, გთხოვთ შეავსოთ შესაბამისი შეფუთვა სატრანსპორტო დაზიანებისგან საკმარისი დაცვის მიზნით.
2) გთხოვთ, არ დაგვიბრუნოთ საქონელი ჩვენთვის გადაზიდვისთვის.
3) გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული ციფრები 1-2 არ არის წინამორბედი გაყვანის უფლების ეფექტური განხორციელებისათვის.

-------
ბ) გაყვანის ფორმა
-------
თუ გსურთ ხელშეკრულების გაუქმება, გთხოვთ, შეავსოთ ეს ფორმა და დააბრუნოთ იგი.სტეფანი ზედოუ
Zädow ავტომობილები
პატარა ბრძოლა 6
19288 ლუდვიგსლუსტი
Deutschland


ტელ: 03874 / 6631930
ფოსტა: zaedowautomotive@icloud.com


მე/ჩვენ (*) ვაუქმებთ ჩემს/ჩვენს მიერ დადებულ ხელშეკრულებას (*).
შემდეგი საქონლის შეძენა (*)/შემდეგი სერვისის მიწოდება (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

უბრძანა (*) ____________ / მიღებული (*) __________________

________________________________________________________
სამომხმარებლო (ებ) ის დასახელება

________________________________________________________
სამომხმარებლო (ებ) ის მისამართი

________________________________________________________
სამომხმარებლო (ებ) ის ხელმოწერა (მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეცნობება ქაღალდზე)

_________________________
თარიღი

(*) წაშლა შესაბამისი

PDF ჩამოტვირთვის გაუქმების ფორმა