sąlygos

Taisyklės Informacija klientui


Turinys:

1. apimtis
2. išvada
3. atšaukimas
4. Kainos ir apmokėjimas
5. Pristatymas sąlygos
6. Nuosavybės teisės išlaikymas
7. Atsakomybė už defektus (garantija)
8. Specialios remonto paslaugų sąlygos
9. taikytina teisė
10. Alternatyvioji „Streitbeilegung“


1) Taikymo sritis
1.1 Šios bendrosios „Stephenie Zädow“, veikiančios pagal „Zädow Automotive“ (toliau - pardavėjas), sąlygos ir sąlygos (toliau - GTC) taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, su kuriomis vartotojas ar verslininkas (toliau - klientas) Pardavėjo dėl prekių, kurias pardavėjas pateikia savo internetinėje parduotuvėje. Paties kliento sąlygų įtraukimas prieštarauja, jei nesusitarta kitaip.
1.2 „Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Asmuo, miręs iš Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden kön. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit hand

2) Išvada
2.1 Prekių aprašymai, esantys pardavėjo internetinėje parduotuvėje, nėra privalomi pardavėjo pasiūlymai, bet skirti pateikti privalomą kliento pasiūlymą.
2.2 Klientas gali pateikti pasiūlymą naudodamas internetinę užsakymo formą, integruotą pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, klientas pateikia teisiškai privalomą sutarties pasiūlymą dėl prekių, esančių pirkinių krepšelyje, spustelėdamas mygtuką, kuris užbaigia užsakymo procesą. Klientas taip pat gali pateikti pasiūlymą pardavėjui telefonu, faksu, el. Paštu, paštu arba susisiekimo internetu forma.
2.3 Pardavėjas siūlo klientui gali būti per penkias dienas,
- siunčiant klientui rašytinį užsakymo patvirtinimą arba užsakymo patvirtinimą teksto forma (faksu ar el. paštu), o tai lemia, kad klientas gauna užsakymo patvirtinimą, arba
- pristatant užsakytas prekes klientui, o tai lemia, kad klientas gauna prekes, arba
- paprašius kliento sumokėti po jo užsakymo.
Jei egzistuoja kelios iš minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai atsiranda viena iš minėtų alternatyvų. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas atsiuntė pasiūlymą, ir baigiasi penktą dieną po pasiūlymo išsiuntimo. Jei pardavėjas nepriima kliento pasiūlymo per minėtą laikotarpį, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, dėl kurio kliento nebepareigoja jo ketinimų deklaracija.
2.4 Pateikdamas pasiūlymą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, sutarties tekstą pardavėjas išsaugo po sutarties sudarymo ir išsiunčia klientui tekstine forma (pvz., El. Paštu, faksu ar laišku) po jo užsakymo. buvo išsiųstas. Bet koks kitas pardavėjo pateiktas sutarties tekstas neįvyksta.
2.5 Prieš įpareigojant pateikti užsakymą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, klientas gali nustatyti galimas įvesties klaidas, atidžiai perskaitęs ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė geriau atpažinti įvesties klaidas gali būti naršyklės padidinimo funkcija, kurios pagalba padidinamas vaizdavimas ekrane. Klientas gali taisyti savo įrašus elektroninio užsakymo proceso metu, naudodamas įprastas klaviatūros ir pelės funkcijas, kol spustelės mygtuką, kad užbaigtų užsakymo procesą.
2.6 sutarčiai yra tik vokiečių kalba.
2.7 Užsakymų apdorojimas ir kontaktavimas paprastai vyksta elektroniniu paštu ir automatizuotai. Klientas privalo užtikrinti, kad jo nurodytas el. Pašto adresas, skirtas užsakymui apdoroti, būtų teisingas, kad šiuo adresu būtų galima gauti pardavėjo atsiųstus el. Visų pirma, naudodamas SPAM filtrus, klientas turi užtikrinti, kad būtų galima pristatyti visus pardavėjo ar trečiųjų šalių siunčiamus el.

3) panaikinimas
3.1 Vartotojai paprastai turi teisę atsisakyti sutarties.
3.2 Visere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4) Kainos ir mokėjimas
4.1 Jei pardavėjo produkto aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įeina įstatyminis pardavimo mokestis. Visos papildomos pristatymo ir pristatymo išlaidos, kurios gali kilti, yra nurodytos atskirai atitinkamame produkto aprašyme.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuernas (zB Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Apie mokėjimo būdą (-us) klientas bus informuotas pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
4.4 Jei buvo susitarta dėl išankstinio apmokėjimo banko pavedimu, mokėti reikia iš karto po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnės mokėjimo datos.
4.5 Mokant naudojant vieną iš „PayPal“ siūlomų mokėjimo būdų, mokėjimą tvarko mokėjimo paslaugų teikėjas „PayPal“ (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (toliau-„PayPal“) ), atsižvelgiant į „PayPal“ naudojimo sąlygas, rasite adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full arba - jei klientas neturi „PayPal“ sąskaitos - atsižvelgiant į mokėjimų be „PayPal“ sąskaitos sąlygas, kurias galima peržiūrėti https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Pristatymo sąlygos
5.1 Prekių pristatymas vyksta siuntimo maršrutu kliento nurodytu pristatymo adresu, jei nesusitarta kitaip. Apdorojant sandorį, lemiamas yra pardavėjo užsakymo apdorojime nurodytas pristatymo adresas.
5.2 „Sende das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war“, „Trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand“. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäeneuferte Verk. Ferner gilt mirė Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 Savarankiško surinkimo atveju pardavėjas pirmiausia el. Paštu informuoja klientą, kad jo užsakytos prekės yra paruoštos atsiimti. Gavęs šį el. Laišką, klientas, pasitaręs su pardavėju, gali atsiimti prekes iš pardavėjo būstinės. Tokiu atveju siuntimo išlaidos nebus imamos.

6) išlaikymas pavadinime
Jei pardavėjas iš anksto, jis pasilieka teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa sumokėta pirkimo kaina.

7) Atsakomybė už defektus (garantija)
7.1 Jei įsigyta prekė yra su trūkumais, taikomos įstatyminės atsakomybės už defektus nuostatos.
7.2 Naudotoms prekėms taikoma ši nuostata: Pretenzijos dėl defektų atmetamos, jei defektas išryškėja praėjus vieneriems metams po prekių pristatymo. Defektai, atsiradę per vienerius metus nuo prekių pristatymo, gali būti įtvirtinti per įstatymų nustatytą senaties terminą. Tačiau atsakomybės laikotarpio sutrumpinimas iki vienerių metų netaikomas
- daiktams, kurie buvo naudojami pastate pagal įprastą paskirtį ir sukėlė jo trūkumus,
- dėl pretenzijų dėl žalos atlyginimo ir kliento išlaidų atlyginimo, taip pat
- tuo atveju, jei pardavėjas apgaule nuslėpė trūkumą.
7.3 Kliento prašoma pateikti skundą pristatytojui dėl pristatytų prekių, turinčių akivaizdžių transporto pažeidimų, ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas to nesilaiko, tai neturi įtakos jo įstatymuose ar sutartyje nustatytiems reikalavimams dėl defektų.

8) Specialios remonto paslaugų sąlygos
Jei pardavėjas yra skolingas kliento daikto remontui pagal sutarties turinį, tai taikoma:
8.1 Remonto paslaugos teikiamos pardavėjo būstinėje.
8.2 Pardavėjas savo paslaugas teikia savo nuožiūra arba per jo pasirinktą kvalifikuotą personalą. Pardavėjas taip pat gali naudotis jo vardu veikiančių trečiųjų šalių (subrangovų) paslaugomis. Jei pardavėjo paslaugų aprašyme nenurodyta kitaip, klientas neturi teisės pasirinkti konkretaus asmens norimai paslaugai atlikti.
8.3 Klientas turi pateikti pardavėjui visą informaciją, reikalingą daikto remontui, jei jo pirkimas nepatenka į pardavėjo pareigas pagal sutarties turinį. Visų pirma, klientas turi pateikti pardavėjui išsamų klaidos aprašymą ir informuoti jį apie visas aplinkybes, kurios galėtų būti nustatytos klaidos priežastis.
8.4 Jei nesusitarta kitaip, klientas savo rizika ir lėšomis privalo išsiųsti taisytiną prekę į pardavėjo registruotą buveinę. Pardavėjas rekomenduoja klientui apsidrausti transporto draudimu. Pardavėjas taip pat rekomenduoja klientui išsiųsti prekę tinkamoje transportavimo pakuotėje, kad būtų sumažinta transporto žalos rizika ir paslėptas pakuotės turinys. Pardavėjas nedelsdamas informuos klientą apie akivaizdžią transporto žalą, kad jis galėtų pasinaudoti savo turimomis teisėmis vežėjo atžvilgiu.
8.5 Prekės grąžinamos kliento sąskaita. Atsitiktinio daikto praradimo ir atsitiktinio sugadinimo rizika perduodama klientui, kai prekė perduodama tinkamam transporto asmeniui pardavėjo verslo vietoje. Klientui pageidaujant, pardavėjas apsidraus prekės transportu.
8.6 Klientas taip pat gali atnešti remontuojamą prekę į pardavėjo būstinę ir vėl ją pasiimti, jei tai paaiškėjo pardavėjo paslaugų aprašyme arba jei šalys dėl to sudarė atitinkamą susitarimą. Šiuo atveju atitinkamai taikomos aukščiau pateiktos nuostatos dėl išlaidų prisiėmimo ir rizikos, susijusios su daikto išsiuntimu ir grąžinimu.
8.7 Pirmiau minėtos taisyklės neriboja kliento įstatyminių garantijų teisių tuo atveju, jei prekės perkamos iš pardavėjo.
8.8 Pardavėjas atsako už remonto paslaugos trūkumus pagal įstatymų nustatytos atsakomybės už defektus nuostatas.

9) Taikytina teisė
Visiems šalių teisiniams santykiams taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus įstatymus dėl tarptautinio kilnojamųjų prekių pirkimo. Vartotojams šis įstatymų pasirinkimas galioja tik tiek, kiek suteikta apsauga nėra atšaukiama pagal vartotojo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės imperatyvias nuostatas.

10) Alternatyvus ginčų sprendimas
10.1 ES Komisija pateikia internetinę ginčų sprendimo platformą internete šia nuoroda: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ši platforma yra kontaktinis punktas sprendžiant ginčus, kylančius iš pirkimo ar paslaugų pirkimo sutarčių, susijusių su vartotoju, neteismine tvarka.
10.2 Pardavėjas neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo taryboje, tačiau paprastai yra pasirengęs tai padaryti. esė momentas