ABC chassis magnetfilter for ABC Mercedes chassis

Vi fra Zaedow Automotive ha oss ganske temaet Reparasjon av ABC understell foreskrevet og spesielt ABC-chassiset og reparasjon av kjøretøy med Active Body Control fjæring. Med dette i bakhodet har vi utviklet magnetfilteret ABC slik at du eller ditt verksted alltid kan holde øye med vedlikeholdsstatusen til chassiset.

abc filter for mb chassis
ABC magnetisk filter

Hvorfor trenger du en ABC magnetisk filter

Magnetfilteret for ABC-systemet er i utgangspunktet inspeksjons- og kontrollvinduet til understellet.
I motsetning til mange spekulasjoner, er ikke filteret det bare beregnet på å rense oljen til en viss grad, men også å overvåke chassiset. ABC-filteret i systemets oljereservoar er beregnet for selve filtreringen.

Ifølge Mercedes er dette systemet faktisk vedlikeholdsfritt. Senest etter at produsenten endret systemets ABC-finfilter fra 10 µm til 3 µm, ble det klart at dette systemet ikke er helt vedlikeholdsfritt.

ABC finfiltersett
ABC finfiltersett demontert

ABC-filteret, som faktisk er ansvarlig for å rense pentosinoljen, kan bare gjøre dette til en viss grad. Dette filteret slipper gjennom svært små og fine metallspon, som er gift for ABC-chassiset.

Hvorfor er oljen skitten i det hele tatt?

Hovedårsakene til forurensning er rust, avleiringer av gammel olje, hydrauliske ledninger som går i stykker og metallspon fra slitasje.

Det Konstruksjon av ABC-magnetfilteret

ABC-magnetfilteret består stort sett av syv hovedkomponenter.

  1. Hushalvdel med innløpsdyse
  2. Hushalvdel med tetningsringer
  3. filterelement
  4. Monteringsskiver eller flensskiver
  5. strekkfjær
  6. Magnet
ABC magnetfilter satt sammen

drift av magnetfilteret

I bunn og grunn er måten det fungerer på selvforklarende.
Filteret er installert i returen til ABC-systemet, siden trykket der er begrenset til 10 bar. Dette betyr at etter at oljen har krysset hele systemet, kommer den gjennom magnetfilteret på vei til oljereservoaret. Der presses den gjennom det magnetiserte filterelementet.
Grove urenheter fanges opp av silen og de farlige metallsponene fester seg der takket være det fullstendig magnetiserte filterelementet.

installasjon av filteret

Montering av ABC magnetfilter
ABC-filterenhet

Monteringen av ABC magnetfilteret er veldig enkelt! 7–8 centimeter kuttes ganske enkelt ut av returslangen til ABC-systemet og erstattes med filteret. Ikke glem den medfølgende slangeklemmen før du kobler til filteret og slangen. Stram slangeklemmene skikkelig, da det fortsatt er opptil 10 bar i returen.

Når skal magnetfilteret installeres?

I det hele tatt er det fornuftig å bruke filteret på en flush eller reparasjon å sette sammen. Ofte utføres ingen spyling under en reparasjon i verksteder, og noen ganger gir det ikke mening fordi defekten var forårsaket av ytre omstendigheter og ikke av sjetonger i systemet. Likevel bør filteret installeres i denne situasjonen for å holde øye med olje og forurensning.

Det er mye mer fornuftig å montere filteret ved spyling! Det er ikke uvanlig at verkstedene vasker feil eller i det hele tatt dårlig. Ofte er det bare oljen som skiftes.

Mange urenheter løses først opp etter at oljen i ABC-systemet er skiftet ut og skylt. Av denne grunn skyller vi to ganger. I rodeo-prosessen (anbefalt av produsenten) bytter vi brukt hydraulikkolje, skyller systemet med fersk olje for å fjerne metallslitasjen og avleiringene som har utviklet seg gjennom årene. Bygg nå inn et fint 2 mikrometer finfilter. Chassiset blir deretter grundig kontrollert igjen under en prøvekjøring og chassiset blir utsatt for all naturlig ytre påvirkning.

Senest nå skal alle urenheter også ha løsnet i støtdemperen. Nå skyller vi ABC-systemet helt igjen og monterer om ønskelig ABC-magnetfilteret. Som kunde har du et konstant øye med vårt arbeid og oljen og kan holde øye med hydraulikkoljen og din chassistilstand på sikt!