Vilkår for bruk

Vilkår og betingelser med kundeinformasjon


Innholdsfortegnelse:

1. Scope
2. konklusjonen
3. uttak
4. Priser og betaling
5. Fraktbetingelser
6. Eigentumsvorbehalt
7. Ansvar for mangler (garanti)
8. Spesielle betingelser for reparasjonstjenester
9. Gjeldende lov
10. Alternativ Streitbeilegung


1) Omfang
1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt "GTC") til Stephanie Zädow, som handles under "Zädow Automotive" (heretter kalt "selger"), gjelder for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller entreprenør (heretter kalt "kunde") har med selgeren konkluderer med hensyn til varene som selgeren presenterer i sin nettbutikk. Inkludering av kundens egne vilkår og betingelser motsettes herved, med mindre annet er avtalt.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden könden. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit hand

2) kontraktsavtale
2.1 Produktbeskrivelsene i selgerens nettbutikk representerer ikke bindende tilbud fra selgerens side, men tjener til å levere et bindende tilbud fra kunden.
2.2 Kunden kan levere tilbudet ved hjelp av online bestillingsskjema integrert i selgers nettbutikk. Etter å ha plassert de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, sender kunden et juridisk bindende kontraktstilbud for varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. Kunden kan også sende tilbudet til selgeren via telefon, faks, e -post, post eller online kontaktskjema.
2.3 Selgeren kan godta tilbudet fra kunden innen fem dager,
- ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), der mottak av ordrebekreftelse av kunden er avgjørende, eller
- ved å levere de bestilte varene til kunden, der kundens mottak av varene er avgjørende, eller
- ved å be kunden betale etter å ha lagt inn bestillingen.
Hvis flere av de nevnte alternativene eksisterer, blir kontrakten inngått på det tidspunktet når et av de nevnte alternativene inntreffer først. Perioden for aksept av tilbudet begynner dagen etter datoen da tilbudet sendes av kunden og slutter på den femte dagen etter utsendelse av tilbudet. Hvis selger ikke godtar tilbudet fra kunden innen nevnte periode, skal dette anses som avslag på tilbudet med den følge at kunden ikke lenger er bundet av sin intensjonserklæring.
2.4 Når du sender inn et tilbud via selgerens online bestillingsskjema, blir kontraktens tekst lagret av selgeren etter at kontrakten er inngått og sendt til kunden i tekstform (f.eks. E-post, faks eller brev) etter bestillingen er sendt. Enhver ytterligere bestemmelse av kontraktsteksten fra selger finner ikke sted.
2.5 Før bindende innlevering av ordren via selgers online bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inndatafeil ved nøye å lese informasjonen som vises på skjermen. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjenning av inndatafeil kan være utvidelsesfunksjonen til nettleseren, ved hjelp av hvilken representasjonen på skjermen forstørres. Kunden kan rette oppføringene sine som en del av den elektroniske bestillingsprosessen ved hjelp av de vanlige tastatur- og musfunksjonene til han klikker på knappen for å fullføre bestillingsprosessen.
2.6 Bare det tyske språket er tilgjengelig for kontraktens inngåelse.
2.7 Ordrebehandling og kontakt utføres vanligvis via e -post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at e-postadressen som han har oppgitt for å behandle bestillingen, er korrekt, slik at e-postene som er sendt av selgeren, kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-postmeldinger sendt av selgeren eller tredjeparter som selgeren har bestilt for å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Rett til tilbaketrekking
3.1 Forbrukere har generelt angrerett.
3.2 Mer detaljert informasjon om angreretten finner du i selgerens avbestillingsregler.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Med mindre annet er oppgitt i selgerens produktbeskrivelse, er prisene gitt totalpriser som inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader som kan oppstå er spesifisert separat i den respektive produktbeskrivelsen.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB Zölle). Solche Kosten können i Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Betalingsmåten (e) vil bli kommunisert til kunden i selgerens nettbutikk.
4.4 Hvis forskuddsbetaling ved bankoverføring er avtalt, forfaller betaling umiddelbart etter kontraktsinngåelse, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.
4.5 Når du betaler med en betalingsmetode som tilbys av PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal") , under vilkårene i PayPals vilkår for bruk, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - under vilkårene for betaling uten en PayPal-konto, som kan vises på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Frakt og leveringsbetingelser
5.1 Levering av varer skjer på forsendelsesruten til leveringsadressen spesifisert av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen gitt i selgerens ordrebehandling avgjørende.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden ikke mulig krig, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäeneuferit ihmine vermine die hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde within Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 Ved egeninnsamling informerer selgeren først kunden på e-post om at varene han har bestilt er klare til henting. Etter å ha mottatt denne e-posten, kan kunden hente varene fra selgerens hovedkvarter etter samråd med selgeren. I dette tilfellet vil ingen fraktkostnader belastes.

6) oppbevaring av tittel
Hvis selgeren på forhånd, forbeholder han seg retten til eierskap til de leverte varene inntil full skyldig kjøpesum.

7) Ansvar for mangler (garanti)
7.1 Hvis den kjøpte varen er mangelfull, gjelder bestemmelsene i lovpålagt ansvar for mangler.
7.2 Følgende gjelder for brukte varer: Krav om mangler er ekskludert dersom mangelen ikke vises før ett år etter levering av varene. Mangler som oppstår innen ett år etter levering av varene kan gjøres gjeldende innen den lovbestemte foreldelsesfristen. Forkortelse av ansvarsperioden til ett år gjelder imidlertid ikke
- for ting som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og har forårsaket mangel,
- for krav om skader og refusjon av utgifter fra kunden, samt
- i tilfelle selgeren har skjult feilen på en uredelig måte.
7.3 Kunden blir bedt om å klage til leverandøren på levert gods med åpenbar transportskade og å informere selgeren om dette. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen innvirkning på hans lovpålagte eller kontraktsmessige krav om mangler.

8) Spesielle betingelser for reparasjonstjenester
Hvis selgeren skylder reparasjon av en vare fra kunden i henhold til kontraktens innhold, gjelder følgende:
8.1 Reparasjonstjenester tilbys på selgerens hovedkvarter.
8.2 Selgeren tilbyr sine tjenester etter eget skjønn eller gjennom kvalifisert personell valgt av ham. Selgeren kan også bruke tjenestene til tredjeparter (underleverandører) som handler på hans vegne. Med mindre annet er angitt i selgerens servicebeskrivelse, har kunden ikke rett til å velge en bestemt person for å utføre ønsket tjeneste.
8.3 Kunden må gi selgeren all informasjon som er nødvendig for reparasjon av varen, forutsatt at anskaffelsen ikke faller inn under selgerens plikter i henhold til kontraktens innhold. Spesielt må kunden gi selgeren en omfattende beskrivelse av feilen og informere ham om alle omstendigheter som kan være årsaken til feilen som ble funnet.
8.4 Med mindre annet er avtalt, må kunden sende varen som skal repareres til selgerens hovedkvarter for egen regning og risiko. Selger anbefaler at kunden tegner transportforsikring. Videre anbefaler selgeren at kunden sender varen i passende transportemballasje for å redusere faren for transportskader og for å skjule innholdet i emballasjen. Selger vil umiddelbart informere kunden om åpenbare transportskader, slik at han kan hevde sine eksisterende rettigheter overfor transportøren.
8.5 Varene returneres for kundens regning. Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen overføres til kunden når varen overleveres til en egnet transportperson på selgerens forretningssted. På kundens forespørsel vil selgeren tegne transportforsikring for varen.
8.6 Kunden kan også bringe varen som skal repareres til selgerens hovedkvarter og hente den igjen hvis dette skyldes selgers servicebeskrivelse eller hvis partene har inngått en tilsvarende avtale om dette. I dette tilfellet gjelder de ovennevnte bestemmelsene om antagelse av kostnader og risiko for utsendelse og retur av varen tilsvarende.
8.7 Ovennevnte regelverk begrenser ikke kundens lovfestede rettigheter til mangler i tilfelle varer blir kjøpt fra selgeren.
8.8 Selger er ansvarlig for mangler ved reparasjonstjenesten i henhold til bestemmelsene i lovbestemt ansvar for mangler.

9) Gjeldende lov
Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder for alle rettslige forhold mellom partene, unntatt lovene om internasjonalt kjøp av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den grad beskyttelsen som gis ikke trekkes tilbake ved obligatoriske bestemmelser i loven i staten der forbrukeren er fast bosatt.

10) Alternativ Dispute Resolution
10.1 EU-kommisjonen gir en plattform for online tvisteløsning på Internett med følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår ved kjøp eller servicekontrakter på nettet som involverer en forbruker.
10.2 Selger er ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for et forbruker voldgiftsnemnd, men er generelt villig til å gjøre det. essay øyeblikk