ABC ventilenheter reparasjon og nye deler

SKADESymptomer:

1. Kjøretøyet henger på for- og / eller bakakselen.

2. Riktig trykkforsyning med hydraulikkpumpen ABC er svekket (trykksvingninger fra 120 bar til 180 bar). Av sikkerhetshensyn stenges sugegassventilen på ABC -pumpen igjen og igjen for å redusere trykket for å forhindre ytterligere skade. Mulige feilmeldinger i hvitt og rødt, ABC -defekt, ta kontakt med verkstedet. Hvis fallet er mer enn 63 mm, er det en rød feilmelding, oppmerksomhetsbilen er for lav, vennligst kjør forsiktig, eller til og med stopp. Start motoren og sett velgeren til D eller R, bilen starter igjen, forutsatt at ABC -hydraulikkpumpen gir det nødvendige trykket.

Kjører bilen ikke lenger høy løgner, feilen et annet sted.

Viser alle 9 resultater

Viser alle 9 resultater