System ABC od Mercedes Benz

Funkcja i sposób działania podwozia ABC

Active Body Control (ABC) to nazwa marki Mercedes-Benz używana do opisania w pełni aktywnego zawieszenia, które kontroluje ruchy nadwozia pojazdu i praktycznie eliminuje toczenie się w wielu sytuacjach drogowych, w tym na zakrętach, przyspieszaniu i hamowaniu.

Rysunek techniczny podwozia ABC
Rysunek techniczny podwozia ABC (źródło: Mercedes Benz)

W systemie ABC jednostka sterująca wykrywa ruch nadwozia za pomocą czujników rozmieszczonych w całym pojeździe i steruje działaniem aktywnego zawieszenia za pomocą serwomechanizmów hydraulicznych.

Jednostka sterująca Mercedesa
Jednostka sterująca Mercedesa

Ciśnienie hydrauliczne do amortyzatorów jest dostarczane przez wysokociśnieniową promieniową pompę hydrauliczną tłokową. Łącznie 13 czujników stale monitoruje ruch nadwozia i położenie pojazdu oraz co dziesięć milisekund dostarcza do jednostki sterującej ABC nowe dane.

Pompa serwo pompy ABC A0034662301 Mercedes S Klasa W220 400 CDI V8 biturbo diesel
Pompa hydrauliczna Mercedesa

Cztery czujniki poziomu, po jednym na każdym kole, mierzą poziom jazdy pojazdu, trzy akcelerometry mierzą przyspieszenie nadwozia w pionie, jeden czujnik przyspieszenia mierzy wzdłużne, a jeden czujnik poprzeczne. Czujnik ciśnienia monitoruje ciśnienie hydrauliczne w każdym cylindrze hydraulicznym. Podczas gdy jednostka sterująca ABC odbiera i przetwarza dane, obsługuje cztery siłowniki hydrauliczne, z których każdy jest zamontowany w rzędzie obok każdego koła na rozpórce sprężynowej. Zawieszenie sterowane serwo niemal natychmiast generuje siły przeciwdziałające przechylaniu się, nurkowaniu i klękaniu pojazdu podczas różnych manewrów podczas jazdy.

Amortyzatory Mercedesa
Amortyzatory Mercedesa

Pomiędzy nadwoziem a kołem umieszczona jest kolumna zawieszenia, składająca się ze stalowej sprężyny śrubowej i amortyzatora, które są połączone równolegle, a także hydraulicznie sterowany siłownik uruchamiający. Te elementy są podatne na awarie i niebezpieczne, jeśli ulegną awarii. System posiada również zawieszenie z regulacją wysokości, które w tym przypadku obniża pojazd nawet o 60 mm w zakresie prędkości od 160 do 11 km/h w celu poprawy aerodynamiki, zużycia paliwa i prowadzenia.