Vyhlásenie o ochrane údajov - abcteile24.de

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktných údajoch zodpovednej osoby

1.1 Teší nás, že navštevujete naše webové stránky a ďakujeme za váš záujem. Ďalej vás budeme informovať o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní.

1.2 Osobou zodpovednou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Stephanie Zädow, Zädow Automotive, Tannenkoppelweg 1, 16928 Pritzwalk OT Falkenhagen, Nemecko, Tel.: 033986/502480, Fax: 033986/502484 , E-Mail: abcteile24@icloud.com. Osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

1.3 Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. Objednávok alebo otázok zodpovednej osobe) používa táto webová stránka SSL alebo. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našich webových stránok

V iba informatívny charakter našej webovej stránky, takže ak sa nezaregistrujete alebo inak nám poskytujú informácie, ktoré my len zbierať (tzv. "Protokoly server") týchto dát prenášaných prehliadača na našom serveri. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré sú technicky potrebné pre zobrazenie webových stránok:

 • Naša navštívená webová stránka
 • Dátum a čas v čase prístupu
 • Množstvo dát odoslaných v bajtoch
 • Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
 • Použité prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá adresa IP (prípadne v anonymnej forme)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 osvetlené. f DSGVO na základe nášho legitímneho záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok. Prevod alebo iné použitie údajov sa neuskutočňuje. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne skontrolovať protokoly servera, ak konkrétne dôkazy poukazujú na nezákonné použitie.

3) cookies

Aby bola návšteva našej webovej stránky príťažlivá a aby sa umožnilo používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. Súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v prístroji. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, tj po ukončení prehliadača (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie zostanú na vašom zariadení a umožňujú vám rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve (tzv. Trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracovávajú konkrétne informácie o používateľovi, ako sú údaje prehliadača a polohy, ako aj hodnoty adresy IP, v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Trvanie každého ukladania súborov cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vo vašom webovom prehliadači.

Niektoré súbory cookie sa používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. Zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak osobné údaje spracúvajú aj jednotlivé súbory cookie, ktoré používame, spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR buď na vykonanie zákazky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. HDPR v prípade daného súhlasu alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a na zákaznícky orientovaný a efektívny dizajn návštevy stránky.

Upozorňujeme, že môžete nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie v konkrétnych prípadoch alebo vo všeobecnosti. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke Pomocníka každého prehliadača, ktoré vysvetľuje, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto sú k dispozícii pre príslušný prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=sk
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že ak neakceptujeme súbory cookie, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

4) kontaktujte nás

Pri kontakte s nami (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Ktoré údaje sa zbierajú v prípade kontaktného formulára je možné vidieť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely zodpovedania vašej požiadavky alebo na nadviazanie kontaktu a súvisiacej technickej správy. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO. Ak váš kontakt chce uzatvoriť zmluvu, potom ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 1 ods. b DSGVO. Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní vašej požiadavky. Tak je tomu v prípade, ak sa dá z okolností vyvodiť, že predmetná záležitosť bola konečne objasnená a za predpokladu, že nie sú v rozpore so zákonnými požiadavkami na skladovanie.

5) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracovaní zmluvy

Podľa § 6 ods. 1 písm. b GDPR, osobné údaje sa budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete pri plnení zmluvy alebo pri otváraní zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a dá sa to urobiť zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Údaje, ktoré poskytnete, ukladáme a používame na spracovanie zmluvy. Po uzavretí zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s náležitým ohľadom na obdobia uchovávania daňových a obchodných zákonov a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo zákonne povolené ďalšie použitie údajov z našej strany nie je vyhradené. bol.

6) Spracovanie dát pre spracovanie objednávky

6.1 Na spracovaní vašej objednávky spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo sčasti podporujú pri implementácii uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa prenášajú týmto poskytovateľom služieb v súlade s nasledujúcimi informáciami.

Zhromaždené osobné údaje sa odovzdajú dopravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné na dodanie tovaru. V prípade, že je to potrebné na spracovanie platby, odovzdáme vaše platobné údaje úverovej inštitúcii, ktorá bola poverená zadaním zákazky. Ak sa používajú poskytovatelia platobných služieb, budeme vás výslovne informovať nižšie. Právnym základom pre prenos údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR.

6.2 Využívanie špeciálnych poskytovateľov služieb na spracovanie a spracovanie objednávok

- Easybill
Spracovanie objednávky (najmä fakturácia) prebieha prostredníctvom poskytovateľa služieb „easybill“ (easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst). Meno, adresa a akékoľvek ďalšie osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti easybill výlučne na spracovanie online objednávky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté ďalej len vtedy, ak je to skutočne nevyhnutné pre vybavenie objednávky. Podrobnosti o ochrane údajov easybill a vyhlásení o ochrane údajov easybill nájdete na webovej stránke easybill na adrese easybill.de.

6.3 Prenos osobných údajov poskytovateľom prepravných služieb

- DHL
Ak je tovar doručovaný poskytovateľom prepravných služieb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), poskytneme vám pred doručením vašu e-mailovú adresu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A) GDPR. tovaru do DHL za účelom dohodnutia termínu dodania alebo oznámenia dodávky, za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania dali svoj výslovný súhlas. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti DHL iba meno príjemcu a adresu dodania na účely doručenia v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Prevod sa uskutočňuje iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre doručenie tovaru. V takom prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia dátumu dodania s DHL alebo oznámenia o doručení.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerufen werden.
- DPD
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), tak geben wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer vor der Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung DPD weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse a Weiter DPD. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DPD bzw. die Lieferankündigung nicht möglich.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DPD widerufen werden.

6.4 Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

- BS PAYONE
Ak si vyberiete spôsob platby od poskytovateľa platobných služieb BS PAYONE, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt / Main, ktorému zašleme informácie, ktoré ste uviedli počas procesu objednávania spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje sú poskytované výlučne za účelom spracovania platieb u poskytovateľa platobných služieb PAYONE, a to iba pokiaľ je to nevyhnutné.
- Paypal
Pri platbe prostredníctvom systému PayPal, kreditnej karty prostredníctvom systému PayPal, inkasa prostredníctvom systému PayPal alebo - ak je to ponúkané - „nákupu na účet“ alebo „platby na splátky“ prostredníctvom systému PayPal, vaše platobné údaje poskytneme spoločnosti PayPal (Európa) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“), pokračujte. Prevod sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR a iba pokiaľ je to nevyhnutné pre spracovanie platby.
Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pre spôsoby platby kreditnou kartou prostredníctvom systému PayPal, inkasa prostredníctvom systému PayPal alebo - ak je to ponúkané - „nákup na účet“ alebo „platba na splátky“ prostredníctvom systému PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje poskytnuté úverovým agentúram v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal na určení vašej solventnosti. PayPal používa výsledok kontroly kreditu so zreteľom na štatistickú pravdepodobnosť zlyhania na rozhodnutie, či poskytne príslušný spôsob platby. Kreditná správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (takzvané hodnoty skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté vo výsledku úverovej správy, vychádzajú z vedecky uznávaného matematicko-štatistického postupu. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa, ale nie je na ne obmedzený, adresné údaje. Ďalšie informácie o ochrane údajov, vrátane použitých úverových agentúr, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Toto spracovanie vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy do služby PayPal. Služba PayPal však môže naďalej mať nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné pre zmluvnú platbu.

7) Používanie sociálnych médií: Sociálne doplnky

7.1 AddToto záložky ako štandardný doplnok

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („doplnky“) zo záložkovej služby AddThis, ktorú prevádzkuje spoločnosť AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) ako súčasť Prevádzkuje spoločnosť Oracle Corporation. Doplnky sú spravidla označené logom AddThis, napríklad vo forme bieleho znamienka plus na oranžovom pozadí. Prehľad doplnkov AddThis a ich vzhľad nájdete tu: https://www.addthis.com/get/sharing

Keď vyvoláte na našom webe stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi AddThis. AddThis prenesie obsah doplnku priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. V dôsledku integrácie AddThis uloží do vášho zariadenia súbor cookie, a tak zhromaždí vašu IP adresu a informácie o tom, že váš prehliadač vstúpil na zodpovedajúcu stránku našej webovej stránky. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú priamo z vášho prehliadača na server AddThis v USA a tam sa ukladajú. Ak interagujete s doplnkami, zodpovedajúce informácie sa tiež prenesú priamo na server poskytovateľa a uložia sa tam.

Popísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti AddThis pri zobrazovaní personalizovanej reklamy s cieľom informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. a prispôsobiť službu AddThis vašim potrebám.

Ak by ste chceli do budúcna namietať voči zhromažďovaniu údajov spoločnosťou AddThis, môžete si nastaviť takzvaný súbor opt-out cookie, ktorý si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu: https://www.addthis.com/privacy/opt -von
Úplne môžete tiež zabrániť načítaniu doplnkov AddThis s doplnkami pre váš prehliadač, napr. B. s blokátorom skriptov „NoScript“ (https://noscript.net/).

Spoločnosť Oracle Corporation, AddThis zastrešujúca organizácia so sídlom v USA, je certifikovaná na US Privacy Shield, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.

Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou AddThis, ako aj vaše práva v tomto ohľade a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AddThis: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

7.2 AddThis bookmarking pluginy s ostrým riešením

Naše webové stránky používajú takzvané sociálne doplnky („pluginy“) zo záložkovej služby AddThis, ktorú prevádzkuje spoločnosť AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) ako súčasť Spoločnosť Oracle Corporation je v prevádzke.

S cieľom zvýšiť ochranu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok nie sú tieto tlačidlá plne integrované ako pluginy, ale iba pomocou odkazu HTML na stránke. Tento typ zákazky zabezpečuje, že keď navštívite stránku na našich stránkach, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, ešte sa nepripojí k serverom AddThis. Ak kliknete na tlačidlo, otvorí sa nové okno prehliadača a otvorí sa stránka AddThis, kde môžete komunikovať s zásuvnými modulmi (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).
Spoločnosť Oracle Corporation, AddThis zastrešujúca organizácia so sídlom v USA, je certifikovaná na US Privacy Shield, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť deaktivovaním aktivovaného pluginu opätovným kliknutím. Zrušenie však nemá vplyv na údaje, ktoré už boli prenesené do služby AddThis.

Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou AddThis, ako aj vaše práva v tomto ohľade a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AddThis: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

7.3 Facebook als Standard-Plugin

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („pluginy“) zo sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Doplnky sú označené logom Facebooku alebo doplnkom „sociálny doplnok pre Facebook“ alebo „sociálny doplnok Facebooku“. Prehľad doplnkov pre Facebook a ich vzhľadu nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Keď vyvoláte na našom webe stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Facebook. Obsah doplnku sa prenáša priamo z Facebooku do vášho prehliadača a integruje sa na stránku. Vďaka tejto integrácii Facebook dostane informáciu, že váš prehliadač vstúpil na zodpovedajúcu stránku nášho webu, a to aj vtedy, ak nemáte profil na Facebooku alebo práve nie ste prihlásení na Facebooku. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa odosielajú priamo z vášho prehliadača na server Facebook Inc. v USA a tam sa ukladajú.

Ak ste prihlásení na Facebooku, Facebook môže vašu návštevu našich webových stránok okamžite priradiť k vášmu profilu na Facebooku. Ak interagujete s doplnkami, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo zanecháte komentár, tieto informácie sa tiež prenesú priamo na server Facebook a uložia sa tam. Informácie sú tiež zverejnené vo vašom profile na Facebooku a zobrazené vašim priateľom na Facebooku.

Popísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm.

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unsere Webová stránka vytvorená z jedného zdroja údajov Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich pred Ihrem Besuch unserer Webová stránka bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden der Facebook Plugins and damit den oben beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge s add-ons for Ihren Browser für die Zukunft widersprechen, zB mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaná podľa amerického štítu ochrany osobných údajov, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.

Zweck und der Umfang Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und der Daten Nutzung durch Facebook Sovích Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte deň Datenschutzhinweisen von Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php

7.4 Doplnky pre Facebook s riešením dvoma kliknutiami

Naše webové stránky používajú takzvané sociálne doplnky („pluginy“) zo sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

Aby sa zvýšila ochrana vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky, doplnky sa na začiatku deaktivujú pomocou takzvaného riešenia „2 kliknutia“ a integrujú sa do stránky. Deaktivované doplnky spoznáte podľa toho, že sú zvýraznené sivou farbou. Táto integrácia zaisťuje, že keď navštívite stránku na našich webových stránkach, ktorá obsahuje tieto doplnky, nenastane žiadne pripojenie k serverom Facebook. Váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Facebook iba vtedy, keď aktivujete doplnky a tým vyjadríte súhlas s prenosom údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. Obsah príslušného pluginu sa prenesie priamo do vášho prehliadača a integruje sa na stránku. Doplnok potom prenáša údaje (vrátane vašej IP adresy) na Facebook. Nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou doplnkov. Pokiaľ je nám známe, Facebook dostáva informácie o tom, na ktoré z našich webových stránok ste v súčasnosti a v minulosti ste ich navštívili. Integrovaním doplnkov Facebook tiež získava informácie o tom, že váš prehliadač vstúpil na zodpovedajúcu stránku nášho webu, ak nemáte profil na Facebooku alebo nie ste práve prihlásení. Zhromaždené informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú priamo z vášho prehliadača na server Facebook Inc. v USA a tam sa ukladajú. Ak interagujete s doplnkami, zodpovedajúce informácie sa tiež prenesú priamo na server Facebook a tam sa uložia. Informácie sú tiež zverejnené na Facebooku a zobrazené tam vašim kontaktom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať deaktiváciou aktivovaného doplnku opätovným kliknutím. Zrušenie však nemá vplyv na údaje, ktoré už boli odoslané na Facebook.

Spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaná podľa amerického štítu ochrany osobných údajov, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany Facebooku a svojich práv a spôsobov, ako chrániť vaše súkromie, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

7.5 Zásuvné moduly Facebook s riešením Shariff

Naše webové stránky používajú takzvané sociálne doplnky („pluginy“) zo sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

Ak chcete zvýšiť ochranu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok, tieto tlačidlá nie sú plne integrované ako pluginy, ale iba pomocou odkazu HTML na stránke. Tento typ interakcie zabezpečí, že pri návšteve stránky na našich stránkach, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, sa nebudeme pripájať na servery Facebook. Ak kliknete na tlačidlo, otvorí sa nové okno prehliadača a vyvola stránku Facebook, kde môžete interaktovať s týmito doplnkami (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).

Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany Facebooku a svojich práv a spôsobov, ako chrániť vaše súkromie, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

7.6 Instagram ako štandardný doplnok

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („doplnky“) od online služby Instagram, ktorú prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Doplnky sú označené logom Instagram, napríklad vo forme „instagramovej kamery“. Prehľad Instagram doplnkov a ich vzhľadu nájdete tu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Keď navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Instagram. Obsah doplnku sa prenáša priamo z Instagramu do vášho prehliadača a integruje sa na stránku. Vďaka tejto integrácii dostane Instagram informáciu, že váš prehliadač vstúpil na zodpovedajúcu stránku nášho webu, aj keď nemáte profil na Instagrame alebo nie ste na Instagrame práve prihlásení. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa odosielajú priamo z vášho prehliadača na server Instagram v USA a tam sa ukladajú.

Ak ste prihlásení na Instagram, Instagram môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu účtu Instagram. Ak interagujete s doplnkami, napríklad stlačíte tlačidlo „Fotoaparát Instagram“, tieto informácie sa tiež prenesú priamo na server Instagram a tam sa uložia. Informácie sú tiež zverejnené vo vašom účte Instagram a zobrazené tam vašim kontaktom.

Popísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm.

Ak nechcete, aby Instagram priamo priradil údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok k vášmu účtu na Instagrame, musíte sa pred návštevou našich webových stránok z Instagramu odhlásiť. Proti načítaniu doplnkov Instagramu, a teda vyššie opísaným operáciám spracovania údajov, môžete namietať proti doplnkom pre váš prehliadač do budúcnosti, napríklad pomocou blokovania skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).
Instagram LLC. so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Instagram, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com /155833707900388/

7.7 Doplnok Instagram ako riešenie Shariff

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („doplnky“) od online služby Instagram, ktorú prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Aby sa zvýšila ochrana vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky, tieto tlačidlá nie sú neobmedzene integrované do stránky ako doplnky, ale iba pomocou odkazu HTML. Tento typ integrácie zaisťuje, že keď navštívite stránku nášho webu, ktorá obsahuje tieto tlačidlá, nenadviaže sa žiadne spojenie so servermi Instagram. Ak kliknete na tlačidlo, otvorí sa nové okno prehliadača a vyvolá stránku Instagram, kde môžete interagovať s doplnkami (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).
Instagram LLC. so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Instagram, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com /155833707900388/

7.8 LinkedIn ako štandardný doplnok

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („doplnky“) z online služby LinkedIn, ktorú prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Doplnky LinkedIn poznáte podľa loga LinkedIn alebo tlačidla „Odporúčať“ na našom webe.

Keď navštívite na našom webe stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi LinkedIn. Obsah doplnku sa prenáša priamo z LinkedIn do vášho prehliadača a integruje sa na stránku. Vďaka tejto integrácii spoločnosť LinkedIn získava informácie o tom, že váš prehliadač vstúpil na zodpovedajúcu stránku nášho webu, a to aj vtedy, ak nemáte profil LinkedIn alebo nie ste v súčasnosti prihlásení do systému LinkedIn. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa odosielajú priamo z vášho prehliadača na server LinkedIn v USA a tam sa ukladajú.

Ak ste prihlásení na LinkedIn, LinkedIn vám môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu účtu LinkedIn. Ak interagujete s doplnkami, tieto informácie sa tiež prenesú priamo na server LinkedIn a tam sa uložia. Informácie sú tiež zverejnené vo vašom účte LinkedIn a zobrazené tam vašim kontaktom.

Popísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti LinkedIn na zobrazovaní personalizovanej reklamy s cieľom informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach a prispôsobiť ich služba LinkedIn podľa vašich potrieb.
Ak nechcete, aby LinkedIn priamo priradil údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok k vášmu účtu LinkedIn, musíte sa pred návštevou našich webových stránok z LinkedIn odhlásiť. Proti načítaniu doplnkov LinkedIn, a teda vyššie opísaným operáciám spracovania údajov, môžete namietať proti doplnkom pre váš prehliadač do budúcnosti, napríklad pomocou blokovania skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).
Spoločnosť LinkedIn Corporation so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využitie údajov službou LinkedIn, rovnako ako vaše práva a spôsobov, ako chrániť svoje súkromie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7.9 Doplnok LinkedIn ako riešenie Shariff

takzvaný sociálny tomu LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin súdu, Mountain View, CA 94043, USA ( "LinkedIn") je prevádzkovaný zásuvné moduly ( "pluginy") z online služby LinkedIn na našich internetových stránkach používaných.

Ak chcete zvýšiť ochranu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok, tieto tlačidlá nie sú plne integrované ako pluginy, ale iba pomocou odkazu HTML na stránke. Tento typ interakcie zabezpečuje, že keď navštívite stránku na našich stránkach, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, nebudeme sa pripájať na servery spoločnosti LinkedIn. Ak kliknete na tlačidlo, otvorí sa nové okno prehliadača a vyvola sa stránka LinkedIn, kde môžete interagovať so zásuvnými modulmi (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).
Spoločnosť LinkedIn Corporation v Spojených štátoch amerických je pre USA-Európu
Dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany súkromia", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov v EÚ.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využitie údajov službou LinkedIn, rovnako ako vaše práva a spôsobov, ako chrániť svoje súkromie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7.10 Pinterest ako štandardný doplnok

Na webovej stránke predávajúceho sú používané takzvané sociálne doplnky („pluginy“) sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. poschodie, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“). . Doplnky sú označené logom Pinterestu (napr. Tlačidlo „Pripnúť“). Prehľad doplnkov Pinterest a ich vzhľadu nájdete tu: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Ak vyvoláte stránku predajcu, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Pinterest. Doplnok prenáša takzvané údaje denníka na server Pinterest v USA. Tieto údaje denníka môžu obsahovať IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré majú funkcie Pinterest, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas žiadosti, vaše používanie Pinterestu a cookies. Ak interagujete s doplnkami, napríklad stlačíte tlačidlo „Pripnúť“, zodpovedajúce informácie sa tiež prenesú priamo na server Pintererst a tam sa uložia. Informácie sú tiež zverejnené na Pintereste a zobrazené tam vo vašom účte Pinterest.

Popísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na základe oprávnených záujmov Pinterestu na zobrazovaní personalizovanej reklamy s cieľom informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach a prispôsobiť ich službu Pinterest podľa vašich potrieb.

V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Pinterest Inc. so sídlom v USA spoločnosť Pinterest Inc. získala štít USA Privacy Shield, ktorý zabezpečuje súlad s úrovňou ochrany údajov v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list

Ak nechcete, aby Pinterest zhromažďoval vaše údaje prostredníctvom našich webových stránok a prípadne ich skombinoval s vašimi používateľskými údajmi na Pintereste, mali by ste sa pred návštevou našich webových stránok z Pinterestu odhlásiť.
Môžete namietať proti načítaniu doplnkov Pinterestu, a teda voči vyššie popísaným operáciám spracovania údajov, s doplnkami pre váš prehliadač do budúcnosti, napríklad pomocou blokovania skriptov „NoScript“ (https://noscript.net/).

Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie údajov opcií, ako aj svojich práv a spôsobov, ako chrániť vaše súkromie, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov možností: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

7.11 Doplnok Pinterest ako riešenie Shariff

Webová stránka predávajúceho používa tzv. Sociálne doplnky („pluginy“) sociálnej siete Pinterest, prevádzkované spoločnosťou Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“).

Ak chcete zvýšiť ochranu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok, tieto tlačidlá nie sú plne integrované ako pluginy, ale iba pomocou odkazu HTML na stránke. Tento typ integrácie zabezpečuje, že keď navštívite stránku na našej stránke, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, nebudeme sa pripojiť k serverom Pinterest. Ak kliknete na tlačidlo, otvorí sa nové okno prehliadača a vyvolá sa stránka Pinterest, kde môžete interaktovať s týmito doplnkami (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).

V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Pinterest Inc. so sídlom v USA spoločnosť Pinterest Inc. získala štít USA Privacy Shield, ktorý zabezpečuje súlad s úrovňou ochrany údajov v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list

Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie údajov opcií, ako aj svojich práv a spôsobov, ako chrániť vaše súkromie, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov možností: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

7.12 Twitter ako štandardný doplnok

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („doplnky“) od mikroblogovacej služby Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Doplnky sú označené logom Twitter, napríklad vo forme modrého „vtáčika Twitter“. Prehľad doplnkov pre Twitter a ich vzhľad nájdete tu: https://about.twitter.com/de/resources/buttons

Keď navštívite na našom webe stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Twitter. Obsah doplnku sa prenáša priamo z Twitteru do vášho prehliadača a integruje sa na stránku. Prostredníctvom integrácie služba Twitter získava informácie o tom, že váš prehliadač vstúpil na zodpovedajúcu stránku nášho webu, a to aj vtedy, ak nemáte profil na Twitteri alebo nie ste na Twitteri aktuálne prihlásení. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa odosielajú priamo z vášho prehliadača na server Twitter v USA a tam sa ukladajú.

Ak ste prihlásení na Twitteri, Twitter môže vašu návštevu našich webových stránok okamžite priradiť k vášmu účtu Twitter. Ak interagujete s doplnkami, napríklad stlačíte tlačidlo „Tweet“, zodpovedajúce informácie sa tiež prenesú priamo na server Twitter a tam sa uložia. Informácie sú tiež zverejnené vo vašom účte Twitter a zobrazené tam vašim kontaktom.

Popísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Twitter na zobrazovaní personalizovanej reklamy s cieľom informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach a prispôsobiť ich služba Twitter podľa vašich potrieb.

Ak ste členom sociálnej siete Twitter a chceli by ste obmedziť zhromažďovanie údajov prostredníctvom našej webovej stránky a spájanie vašich používateľských údajov s údajmi uloženými o vás na sociálnej sieti Twitter, mali by ste sa zo služby Twitter odhlásiť pred návštevou našej webové stránky.

Proti načítaniu doplnkov Twitteru, a teda vyššie opísaným operáciám spracovania údajov, môžete namietať proti doplnkom pre váš prehliadač do budúcnosti, napríklad pomocou blokovania skriptov „NoScript“ (https://noscript.net/).
So sídlom v USA, spoločnosť Twitter Inc. je certifikovaná podľa štandardu ochrany osobných údajov USA, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom služby Twitter, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

7.13 Doplnky pre Twitter s riešením na dve kliknutia

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („doplnky“) od mikroblogovacej služby Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).

Aby sa zvýšila ochrana vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky, doplnky sa na začiatku deaktivujú pomocou takzvaného riešenia „2 kliknutia“ a integrujú sa do stránky. Deaktivované doplnky rozoznáte podľa toho, že sú zvýraznené sivou farbou. Táto integrácia zaisťuje, že keď navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje tieto doplnky, nenadviaže sa žiadne spojenie so servermi Twitter. Váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Twitter iba vtedy, keď aktivujete doplnky a tým vyjadríte súhlas s prenosom údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. Obsah príslušného pluginu sa prenesie priamo do vášho prehliadača a integruje sa na stránku. Doplnok potom prenáša údaje (vrátane vašej IP adresy) na Twitter. Nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré Twitter zhromažďuje pomocou doplnkov. Pokiaľ je nám známe, Twitter dostáva informácie o tom, na ktoré z našich webových stránok ste v súčasnosti a v minulosti ste ich navštívili. Integrovaním doplnkov Twitter tiež získava informácie o tom, že váš prehliadač vstúpil na zodpovedajúcu stránku nášho webu, ak nemáte profil na Twitteri alebo nie ste práve prihlásení. Zhromaždené informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú priamo z vášho prehliadača na server Twitter v USA a tam sa ukladajú. Ak interagujete s doplnkami, zodpovedajúce informácie sa tiež prenesú priamo na server Twitter a tam sa uložia. Informácie sú tiež zverejnené na Twitteri a zobrazené tam vašim kontaktom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať deaktiváciou aktivovaného doplnku opätovným kliknutím. Zrušenie však neovplyvní údaje, ktoré už boli odoslané na Twitter.

So sídlom v USA, spoločnosť Twitter Inc. je certifikovaná podľa štandardu ochrany osobných údajov USA, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom služby Twitter, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

7.14 Doplnok Twitter ako riešenie Shariff

Náš web používa takzvané sociálne doplnky („doplnky“) od mikroblogovacej služby Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).

Ak chcete zvýšiť ochranu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok, tieto tlačidlá nie sú plne integrované ako pluginy, ale iba pomocou odkazu HTML na stránke. Tento typ interakcie zabezpečuje, že pri návšteve stránky na našich stránkach, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, sa nepripojí k serverom služby Twitter. Ak kliknete na tlačidlo, otvorí sa nové okno prehliadača a vyvola sa stránka z Twitteru, kde môžete interagovať s týmito doplnkami (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).
So sídlom v USA, spoločnosť Twitter Inc. je certifikovaná podľa štandardu ochrany osobných údajov USA, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom služby Twitter, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

7.15 Pluginy Xing

Na tejto webovej stránke sa používa "XING Share-Button". Volanie tejto webovej stránky krátko prostredníctvom prehliadača pre pripojenie k serverom XING AG (ďalej len "xing") je stanovená s ktorými sú poskytované funkcie "xing Share Button" (najmä výpočet / zobrazenie hodnoty počítadla). Spoločnosť XING neukladá osobné údaje o vás prostredníctvom volania na túto webovú stránku. Najmä spoločnosť XING neuchováva žiadne adresy IP. Neexistuje ani vyhodnotenie vášho správania pri používaní pomocou súborov cookie v spojení s "XING Share Button". Aktuálne informácie o ochrane údajov na "Tlačidle zdieľania XING" a ďalšie informácie nájdete na tejto webovej stránke: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

8) Použitie sociálnych médií: Videá

Používanie videí v službe YouTube

Táto webová stránka používa vkladanie funkcie pre prehrávanie displeja a videa, ktoré ponúka "Youtube", ktoré patria do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ( "Google") patrí YouTube.

V tomto prípade sa používa rozšírený režim ochrany osobných údajov, ktorý podľa poskytovateľa informuje o ukladaní informácií o používateľovi iba pri prehrávaní / prehrávaní videa. Keď sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ služby YouTube používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Podľa tipov „Youtube“ sa tieto používajú okrem iného na zachytávanie štatistických údajov, na zlepšenie používateľskej prívetivosti a na zabránenie nekalým praktikám. Keď sa prihlásite do služby Google, vaše údaje budú priamo spojené s vaším účtom, keď kliknete na video. Ak si neželáte byť pridružený k vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO založené na legitímnych záujmoch spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a / alebo prispôsobenia jej webovej stránky. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto profilov používateľov a vy ich musíte dodržiavať. V súvislosti s používaním služby YouTube môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.
Bez ohľadu na akékoľvek prehrávanie vloženého videa pri každom návšteve týchto webových stránok budete pripojení k sieti Google, čo môže spôsobiť ďalšie spracovanie údajov bez toho, aby sme mali akýkoľvek vplyv.

V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list

Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

9) Nástroje a Rôzne

9.1 Google reCAPTCHA

Na tomto webe tiež používame funkciu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Táto funkcia sa primárne používa na rozlíšenie, či vstup vykonáva fyzická osoba, alebo je vykonaný nesprávne pomocou strojového a automatizovaného spracovania. Táto služba zahŕňa zasielanie IP adresy a akýchkoľvek ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a je vykonávaná v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na určení individuálnej zodpovednosti. na internete a predchádzaniu zneužívaniu a spamu. Pri použití služby Google reCAPTCHA sa môžu osobné údaje prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. pochádzajú z USA.

V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list

Informácie o službe Google reCAPTCHA odovzdávajú údaje z Google na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

9.2 Recenzie zákazníkov od spoločnosti Google (predtým Program certifikovaných predajcov spoločnosti Google)

Spolupracujeme so spoločnosťou Google ako súčasť programu Recenzie zákazníkov Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, dom Gordon, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Tento program nám dáva možnosť získať recenzie zákazníkov od používateľov našich webových stránok. Po nákupe na našom webe sa zobrazí otázka, či sa chcete zúčastniť e-mailového prieskumu od spoločnosti Google. Ak dáte súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR, odošleme vašu e-mailovú adresu spoločnosti Google. Od recenzií zákazníkov Google dostanete e-mail s požiadavkou, aby ste ohodnotili nákup na našom webe. Hodnotenie, ktoré zadáte, sa potom skombinuje s našimi ďalšími hodnoteniami a zobrazí sa v logu Recenzie zákazníkov Google a na hlavnom paneli služby Merchant Center. Vaše hodnotenie sa použije aj na hodnotenie predajcu Google. V rámci používania zákazníckych recenzií Google sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy osobe zodpovednej za spracovanie údajov alebo spoločnosti Google.

V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list

Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti Google v súvislosti s programom Recenzie zákazníkov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Viac informácií o ochrane údajov z hodnotení predajcov Google si môžete prečítať na tomto odkaze: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474.

9.3 Žiadosti o inzerciu pracovných miest e-mailom

Na našej webovej stránke momentálne zverejňujeme voľné pracovné miesta v samostatnej sekcii, na ktorú môžu zainteresované strany zaslať e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu.

Aby boli uchádzači prijatí do procesu podávania žiadostí, musia nám poskytnúť všetky osobné údaje potrebné na odôvodnené a informované posúdenie a výber spolu so žiadosťou e-mailom.
Požadované informácie zahŕňajú všeobecné informácie o osobe (meno, adresa, telefónne alebo elektronické možnosti kontaktu), ako aj doklad o kvalifikácii vyžadovanej pre danú prácu. V prípade potreby sa vyžadujú aj informácie týkajúce sa zdravia, ktoré musí žiadateľ v záujme sociálnej ochrany venovať osobitnému zváženiu z hľadiska pracovného a sociálneho práva.

Príslušná reklama na prácu ukazuje, ktoré komponenty musí žiadosť obsahovať v jednotlivých prípadoch, aby sa mohla zvážiť a v akej forme sa tieto komponenty zasielajú e-mailom.

Po prijatí žiadosti zaslanej na uvedenú e-mailovú kontaktnú adresu uložíme údaje žiadateľa a vyhodnotíme ich výlučne na účely spracovania žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré vzniknú v priebehu spracovania, používame buď e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uviedol so svojou žiadosťou, alebo určené telefónne číslo.

Právnym základom pre toto spracovanie vrátane kontaktovania otázok je v zásade článok 6 ods. 1 písm. b GDPR v spojení s § 26 ods. 1 BDSG, v zmysle ktorého sa proces vybavovania žiadostí považuje za začatie pracovnej zmluvy.

Pokiaľ sa od žiadateľov požadujú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (napr. Zdravotné údaje, ako sú informácie o kvalifikácii osoby s ťažkým zdravotným postihnutím), spracúva sa v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. b. GDPR, aby sme mohli vykonávať práva vyplývajúce z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany a plniť si v tomto ohľade svoje povinnosti.

Kumulatívne alebo alternatívne môže byť spracovanie osobitných kategórií údajov založené aj na článku 9 ods. 1 písm. h GDPR, ak sa používajú na účely preventívnej zdravotnej starostlivosti alebo pracovného lekárstva, na hodnotenie schopnosti žiadateľa pracovať, na lekársku diagnostiku, na starostlivosť alebo ošetrenie v zdravotníctve alebo sociálnej oblasti alebo na správu systémov a služieb v zdravotníctve alebo sociálnej oblasti on nasleduje.

Ak žiadateľ nie je vybraný v priebehu vyššie opísaného hodnotenia alebo ak žiadateľ predčasne stiahne svoju žiadosť, jeho údaje zasielané e-mailom a všetka elektronická korešpondencia vrátane pôvodného e-mailu s prihláškou budú vymazané po zodpovedajúcom oznámení najneskôr po 6 mesiacoch. Táto lehota je založená na našom oprávnenom záujme odpovedať na všetky následné otázky týkajúce sa žiadosti a, ak je to potrebné, na splnení našich povinností poskytnúť dôkazy z nariadení o rovnakom zaobchádzaní so žiadateľmi.

V prípade úspešnej žiadosti sa poskytnuté údaje spracujú na základe § 6 ods. 1 písm. b GDPR v spojení s § 26 ods. 1 BDSG na účely vykonávania pracovného pomeru.

9.4 - Google Mapy
Na našich webových stránkach používame Google Maps (API) z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Použitím tejto služby sa zobrazí naša poloha a uľahčí váš príchod.
Akonáhle navštívite tieto podstránky, na ktorých je integrovaná mapa máp Google, informácie o vašom používaní našich webových stránok (ako napríklad vaša adresa IP) sa budú prenášať na servery spoločnosti Google a ukladať ich na servery. Google LLC. prísť do USA. Toto sa vykonáva bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, ku ktorému ste prihlásení, alebo či existuje používateľský účet. Po prihlásení do služby Google budú vaše údaje priradené priamo na váš účet. Ak si neželáte byť v službe Google priradení k vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Zber, skladovanie a vyhodnocovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO založené na legitímnom záujme spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a / alebo potrieb navrhovania webových stránok spoločnosti Google. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov a vy ich musíte kontaktovať.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Pripojte sa k službe Google Mapy Google, ktorá sa nachádza na webovej lokalite Google Mapy od Google, na ktorej sa nachádzate v sekcii Ihrem Browser ausschalten. Mapy Google a poškodené súbory na webových stránkach, ktoré nie sú k dispozícii.
Zmluvné podmienky spoločnosti Google si môžete pozrieť na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/terms/regional.html a ďalšie Zmluvné podmienky služby Mapy Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html
Podrobnosti o ochrane osobných údajov v súvislosti s používaním služby Mapy Google nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

10) práva dotknutej osoby

10.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), za účelom získania nasledujúceho informatívneho listu:

 • Priamo pod článkom 15 DSGV. Majú najmä právo na informácie o svojich spracovávaných nás účely spracovania osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým bola vaša dáta sprístupnené alebo sú naplánované skladovateľnosť a stálosť alebo kritériá pre stanovenie doby platnosti, existencia práva na opravu, vyškrtnutie, obmedzenie úprav objektu na spracovanie reklamácie s regulačným orgánom zdrojom vašich informácií v prípade, že neboli zhromaždené u nás od vás, existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovanie a prípadne zmysluplné informácie o zúčastnených logike a tí rozsahu v pochybnosť a požadovaného vplyvu takéhoto spracovania, rovnako ako právo na informácie, ktoré zaručuje v súlade s čl. 46 DSGV na Weiterlei tam sa spracovaním dát do tretích krajín;
 • Právo na opravu podľa článku 16 DSGVO: Máte právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov týkajúcich sa vás a / alebo vyplnenie neúplných údajov, ktoré ste u nás uložili;
 • Právo zmazať podľa článku 17 DSGV. Máte právo zmazať svoje osobné údaje v prípade, že požiadavky článku 17 1 odseky požadovať DSGV ... Je však potrebné toto právo neexistuje, najmä ak spracovanie uplatniť svoje právo na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • Právo na obmedzenie spracovanie v súlade s článkom 18 DSGV. Musíte vyžadovať obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov, pokiaľ je sporná opraviť vaše dáta budú kontrolované pri odmietnutí odstránení Vašich údajov z dôvodu nesprávneho spracovania dát a namiesto toho pravého obmedzenia spracovania vašej požiadavky dát, ak potrebujete dáta pre zriadenie, výkon a obranu právnych nárokov potom, čo sme už služieb alebo že údaje o účele dosiahnuť, ak ste podali námietku na základe vašej konkrétnej situácii, keď ešte nie je isté, či naše legitímne Prevažujú dôvody;
 • Právo na informácie podľa článku 19 DSGV. Už ste mal právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie v porovnaní so zodpovednými tvrdením, že je povinný všetkým príjemcom, na ktoré sa osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby boli vystavené, tento opravu alebo zničenie údajov alebo oznámiť obmedzenia spracovania, ak sa to ukáže ako nemožné alebo by vyžadovalo neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 DSGV: Musíte sa dostať do štruktúrovaného, ​​konzistentné a maschinenlesebaren formátu alebo požiadať o prevod do iného poplatku, ak je to technicky možné, právo zverejniť vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli;.
 • Právo na odobratie udeleného súhlasu v súlade s článkom 7 odsek 3 DSGVO: Máte právo kedykoľvek zrušiť súhlas, ktorý ste poskytli pri spracúvaní údajov s budúcim účinkom. V prípade odstúpenia okamžite vymazáme príslušné údaje, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe bezúčelného spracovania. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia;
 • Právo podať sťažnosť v súlade s čl. 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä - bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny prostriedok nápravy. Členský štát vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

10.2 WIDERSPRUCHSRECHT

KEĎ SME úrokový úvahách vašich osobných údajov vzhľadom k našej prevažujúci záujem na PROCESU, máte právo kedykoľvek TERM z dôvodov vyplývajúcich z ich situáciu znázornené proti spracovaniu sú v rozpore s účinné len do budúcnosti odvolania.
MAKE užívacieho práva, prestaneme spracovanie údajov údaje. Dokončovacie ZOSTÁVA VUT vyhradené Keď sme povinnú ochranu dobročinné účely SPRACÚVANIA môže ukázať svoje záujmy základných práv a slobôd pre váženie alebo ak spracovaním pri ich vymáhaní, výkon a obranu právnych nárokov pred slúži.

Sú vaše osobné údaje spracovávané z našej strany adresných reklamných zásielok DO PREVÁDZKY majú právo KEDYKOÅVEK PROTI opozícii voči SPRACOVANIE osobných údajov predmetov zakončených Na účely takejto reklamy odvolanie. MÔŽETE námietky ako je popísané vyššie cvičenia.

POKRAČUJTE POUŽITIE VAŠEHO POKRAČOVANÉHO PRÁVA, UKONČUJEME SPRACOVANIE ZÚČASTNENÝCH ÚDAJOV NA PRIAMY PRIJÍMANIE.

11) Trvanie uloženia osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov nameraných na základe príslušného právneho základu, účel spracovania a - kde je to vhodné - aj na základe zákonnej doby uchovávania (napríklad obchodné a retenčných daňové obdobie).

Pri spracovaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým osoba neodoberie svoj súhlas.

Existujú zákonné lehoty na uchovávanie dát, ktorá právny úkon v rámci alebo právny úkon podobné záväzky na základe článku. 6 ods. 1 lit. b DSGV spracovávať tieto údaje sú bežne odstránené po uplynutí retenčného obdobia, za predpokladu, že už nie sú na plnenie zmluvy alebo zmluvných rokovaní nevyhnutné a / alebo pretrváva našej strany žiadny legitímny záujem na ďalšie skladovanie.

Pri spracovaní osobných údajov na základe článku. 6 ods. 1 lit. f DSGV sú tieto dáta uložené, kým dotknutá osoba je jeho právo podľa čl. 21 ods. 1 DSGV, ak dokážeme, presvedčivých dôvodov pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie je na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Pri spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy na základe článku 6 ods. f DSGVO tieto údaje budú uložené dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na vznesenie námietky podľa článku 1 ods.

Pokiaľ nie je v ďalších informáciách uvedených v tejto deklarácii o špecifických situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Ustanovenie o oddeliteľnosti

Ak by boli alebo by sa stali niektoré ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane údajov celkom alebo čiastočne neplatné alebo nevynútiteľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení. To isté platí v prípade medzier. V prípade medzier alebo zmien v zákone nadobúda účinnosť zodpovedajúca zákonná úprava, ak tu nie je uvedená.