Odtlačok abcteile24.de

Stephanie Zädowová
Automobilový priemysel Zädow
Malý boj 6
19288 Ludwigslust
Nemecko

Môžete sa k nám dostať v pracovné dni medzi 8.00. a 15.30. hodinou

Naše otváracie hodiny sú od pondelka do piatku:

08:30 - 12:00 hod
12:30 - 15:30 hod

Tel.: 03874 / 6631930

Fax:

zaedowautomotive@icloud.com

podnikanie jedného muža
Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27 zákon o dani z obratu: DE209776737
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Majiteľ: Stephanie Zädow
IBAN: DE71 1405 2000 1711 4996 72
BIC: NOLADE21LWL

Platforma Európskej komisie pre online riešenia: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Nie sme povinní zúčastňovať sa na postupe urovnávania sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou, ale sme všeobecne pripravení tak urobiť.

PODMIENKY

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za svoj vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecným právom v súlade s § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemedii (TMG). Podľa § 8 až 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú aktivitu. napíšem esej pre mňa

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach zákona, okamžite tento obsah odstránime.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované na možné porušenie zákona v čase, keď boli prepojené. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah.

Trvalé sledovanie obsahu prepojených stránok je však nerozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

copyright

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webovej stránky podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na rozmnožovanie, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského zákona je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto webovej stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na týchto stránkach nevytvoril prevádzkovateľ, dodržiavajú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame vás, aby ste nás na to zodpovedajúcim spôsobom upozornili. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah ihneď odstránime

Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online pod týmto odkazom: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Táto platforma slúži ako kontaktné miesto pre mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách online, do ktorých je zapojený spotrebiteľ.
10.2 Predávajúci nie je povinný zúčastniť sa na riešení sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským výborom, ale je všeobecne ochotný tak urobiť.