Shkarkime PDF

Në këtë faqe ju do të gjeni formularët tanë për kthimin e pjesëve të vjetra, për revokim dhe ankim për përbërës. Ju lutemi shkruani shkarkimin përkatës, plotësoni plotësisht formularin e kërkuar dhe na dërgoni së bashku me përbërësin. Ne do ta përpunojmë kërkesën tuaj drejtpërdrejt dhe do t'ju kthehemi, ju lutemi kushtojini vëmendje detajeve të kontaktit.

Urdhrat e riparimit

Pompat hidraulike

Njësitë e valvulave

Struts