Prishës i pulsimit ABC

Njësia e valvulës së furnizimit me presion përmban prishësin e pulsimit ABC për të zvogëluar dridhjet hidraulike. Amortizuesi i pulsimit ka një vëllim gazi prej 170 ccm - 200 ccm.

Shfaq të gjitha rezultatet 2

Shfaq të gjitha rezultatet 2