Riparimi i njësive të valvulave ABC dhe pjesëve të reja

Simptomat e dëmtimit:

1. Automjeti bie në boshtin e përparmë dhe / ose të pasëm.

2. Furnizimi i saktë i presionit me pompën hidraulike ABC është i dëmtuar (luhatjet e presionit nga 120 bar në 180 bar). Për arsye sigurie, valvula e thithjes së thithjes në pompën ABC mbyllet përsëri dhe përsëri për të zvogëluar presionin në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i mëtejshëm. Mesazhe të mundshme gabimi në të bardhë dhe të kuq, defekt ABC, ju lutemi kontaktoni punëtorinë. Nëse rënia është më shumë se 63 mm, ka një mesazh gabimi të kuq, vëmendje, automjeti shumë i ulët, ju lutemi drejtoni me kujdes, apo edhe ndaloni. Nisni motorin dhe zhvendosni levën e përzgjedhësit në D ose R, automjeti fillon përsëri, me kusht që pompa hidraulike ABC të sjellë presionin e kërkuar.

Drejton automjetin jo më e lartë gënjeshtra, gabimi diku tjeter.

Shfaq të gjitha rezultatet 8

Shfaq të gjitha rezultatet 8