Shasi ACS

SISTEMI KURR ACTIVE thith këndin e rrotullimit të trupit gjatë kthesave, duke rritur kështu shkathtësinë dhe kënaqësinë e vozitjes në mënyrë të konsiderueshme. Në të njëjtën kohë, sistemi rrit stabilitetin dhe sigurinë e drejtimit, veçanërisht me shpejtësi më të madhe. Përparësitë e sistemit ACS janë edhe më shumë komoditet në vozitje si në kthesa ashtu edhe në një shtrirje të drejtë

Nuk u gjetën produkte që përputhen me përzgjedhjen tuaj.