แดมเปอร์จังหวะ ABC

ชุดวาล์วจ่ายแรงดันประกอบด้วยแดมเปอร์แบบจังหวะ ABC เพื่อลดการสั่นสะเทือนของไฮดรอลิก แดมเปอร์จังหวะมีปริมาตรแก๊ส 170 ccm - 200 ccm

แดมเปอร์จังหวะ ABC
แดมเปอร์จังหวะ ABC

ฟังก์ชัน: ตัวสะสมแรงดันนี้มีหน้าที่ในการบรรเทาความผันผวนของแรงดัน

อาการ: เสียงแตกในท่อแรงดันหรือเสียงไหล, เสียงฮัมในห้องโดยสาร

แสดงผลลัพธ์ 2 ทั้งหมด

แสดงผลลัพธ์ 2 ทั้งหมด