แชสซี ACS

ระบบ ACTIVE CURVE ดูดซับมุมการหมุนของร่างกายเมื่อเข้าโค้ง จึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความเพลิดเพลินในการขับขี่ได้อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ระบบก็เพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะเมื่อขับด้วยความเร็วสูง ข้อดีของระบบ ACS คือความสะดวกสบายในการขับขี่ที่มากกว่าทั้งทางโค้งและทางตรง

ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการเลือกของคุณ