Nhận dạng phương tiện

Ghi chú số khung

Xin lưu ý rằng bạn cần số khung xe, được đánh dấu màu đỏ trong hình ảnh ví dụ!
Bạn có thể đọc những gì từ số khung? Trong hình ảnh ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã đánh dấu tất cả các thông tin quan trọng bằng màu đỏ.

Số khung về cơ bản được chia thành 4 phần. Các phần như trên hình ảnh ví dụ của chúng tôi có thể được chia nhỏ như sau.

  • WDD - Mã nhà sản xuất thế giới
  • 222178 - mô hình cơ bản (Ký hiệu 222.178 trong phần mô tả mặt hàng)
  • 1 - tay lái bên phải hoặc bên trái
  • A043030 - nhà máy có số sê-ri

Đối với chúng tôi, mô hình cơ bản chủ yếu quan trọng để chúng tôi có thể xác định chính xác các bộ phận bị lỗi của bạn và sau đó tư vấn chính xác cho bạn. Trong trường hợp tốt nhất, chúng tôi sẽ gửi phụ tùng được yêu cầu ngay sau khi đặt hàng.

Biểu mẫu liên hệ kỹ thuật

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về kỹ thuật, vui lòng mô tả vấn đề của bạn cho chúng tôi và đừng quên cung cấp cho chúng tôi số khung xe tương ứng và nếu có thể, phụ tùng thay thế mà bạn đang đề cập.

Không có dữ liệu cá nhân nào được lưu, không có địa chỉ email và tên. Biểu mẫu liên hệ này chỉ được sử dụng để liên hệ qua email.

    Có, tôi đã đọc chính sách bảo mật và tôi đồng ý.

    Nếu bạn muốn tự xác định chiếc xe của mình, vui lòng nhấp vào nút bên dưới và chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận đăng ký phần 1 và nhập số khung hoàn chỉnh của bạn vào đó, sau đó bạn có thể tìm kiếm mẫu xe tương ứng tại cửa hàng của chúng tôi.

    Chú ý bạn đang rời khỏi trang web của chúng tôi! Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trong bộ giải mã VIN.