Biểu mẫu bằng tiếng Anh

Trên trang này, bạn sẽ tìm các biểu mẫu của chúng tôi để trả lại các mặt hàng cũ, thu hồi và khiếu nại các thành phần. Vui lòng cho biết trên bản tải xuống thích hợp, điền đầy đủ vào biểu mẫu mong muốn và gửi nó cùng với thành phần cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý yêu cầu của bạn và báo lại cho bạn, bạn vui lòng chú ý theo dõi chi tiết liên hệ.

Đơn hàng sửa chữa

Đơn vị van ABC

Thanh chống ABC

Bơm thủy lực

Hướng dẫn sửa chữa