zrušení

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný:

-------
A. Storno podmínky
-------

odnětí
Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.
Období odvolání je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, jímž jste vy, která není dopravcem, převezla nebo si převzala poslední zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat (Stephanie Zädow, Zädow Automotive, Tannenkoppelweg 1, 16928 Pritzwalk OT Falkenhagen, Německo, Tel.: 033986/502480, Fax: 033986/502484, E-Mail: abcteile24@icloud.com ) jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e -mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vrátit veškeré platby, které jsme obdrželi od vás, včetně nákladů na distribuci (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali způsob doručení jiná než námi nabízených, nejlevnější Standardní mají), a okamžitě splatit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl obdržel příslušné oznámení o svém odstoupení od této smlouvy s námi. Z tohoto splácení, používáme stejnou metodu platby, který jste použili v původní transakce, pokud jste výslovně dohodnuto jinak; V každém případě vám budou účtovány poplatky za vydání tohoto splácení. Můžeme zadržet úhradu dokud jsme obdrželi vrácené zboží zpět, nebo dokud jste prokázali, že jste se vrátili zboží toho, co nastane dříve.
Zboží nám musíte vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.
Ponesete okamžité náklady na vrácení zboží.
Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Obecné informace
1) Vyvarujte se poškození a znečištění zboží. Zašlete nám prosím zboží zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.
2) Prosím, neposílejte nám zboží zpět k vyzvednutí zboží.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená čísla 1–2 nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení.

-------
B. Odběrný formulář
-------
Pokud chcete smlouvu odvolat, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.Stephanie Zädowová
Automobilový průmysl Zädow
Tannenkoppelweg 1
16928 Pritzwalk OT Falkenhagen
Německo


Fax: 033986 / 502484
E -mail: support@zaedowautomotive.de


Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze v případě oznámení na papíře)

_________________________
datum

(*) Nehodící se škrtněte

Formulář pro zrušení stahování PDF