όροι

πληροφορίες Όροι πελατών


Περιεχόμενα:

1. Έκταση
2. συμπέρασμα
3. απόσυρση
4. Τιμές και Πληρωμή
5. Οροι Αποστολής
6. Παρακράτηση της κυριότητας
7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
8. Ειδικοί όροι για υπηρεσίες επισκευής
9. Εφαρμοστέο δίκαιο
10. Εναλλακτική επίλυση διαφορών


1) Πεδίο εφαρμογής
1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «GTC») της Stephanie Zädow, που ενεργούν στο πλαίσιο της «Zädow Automotive» (εφεξής «πωλητής»), ισχύουν για όλες τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών με τις οποίες ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής «πελάτης») με ο Πωλητής σε σχέση με τα προϊόντα που εμφανίζει ο πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των όρων του ίδιου του πελάτη έρχεται σε αντίθεση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
1.2 Ένας καταναλωτής κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε η εμπορική ούτε η ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο επιχειρηματίας υπό την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο νομικής συναλλαγής κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Συμπέρασμα
2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές από τον πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.
2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσετε τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσετε από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά συμβολαίου για τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά στον πωλητή μέσω τηλεφώνου, φαξ, email, ταχυδρομείου ή διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας.
2.3 Ο πωλητής μπορεί να την αποδεχθεί εντός πέντε ημερών την προσφορά του πελάτη,
- στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), με την οποία η λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- με την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στον πελάτη, με την οποία η παραλαβή των προϊόντων από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την παραγγελία του.
Ο Liegen αντιπροσωπεύει εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες συνάδουν με το Vertrag στο demo Zeitpunkt zustande, με την ευκαιρία της επιλογής εναλλακτικών λύσεων. Το Frist zur Annahme des Angebots ξεκινάει με την επίσκεψή σας στο Ανοιχτό Πωλητήριο για το Kunden zu laufen και τέλος με το Ablauf des fünften Tages, welcher στο Absendung des Angebots folgt. Το έργο της Verkäufer είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ναυπηγικά έργα, και έτσι η χρυσή τολμηρή πετρέλαιο είναι η καλύτερη λύση για τις ανάγκες των ανθρώπων.
2.4 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης θα αποθηκευτεί από τον πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και θα σταλεί στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την παραγγελία του έχει σταλεί. Οποιαδήποτε περαιτέρω παροχή του κειμένου της σύμβασης από τον πωλητή δεν λαμβάνει χώρα.
2.5 Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία διεύρυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια του οποίου μεγεθύνεται η αναπαράσταση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρήσεις του ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να κάνει κλικ στο κουμπί για να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραγγελίας.
2.6 για τη σύμβαση είναι αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα.
2.7 Η επεξεργασία της παραγγελίας και η επικοινωνία γίνονται συνήθως μέσω email και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, έτσι ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν σε αυτήν τη διεύθυνση. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να παραδοθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή τρίτα μέρη που έχουν παραγγελθεί από τον πωλητή για την επεξεργασία της παραγγελίας.

3) Απόσυρση
3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.
3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4) Τιμές και Πληρωμή
4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του πωλητή, οι τιμές που δίνονται είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο επί των πωλήσεων. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής που ενδέχεται να προκύψουν καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.
4.2 Σε περίπτωση παραδόσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα τα οποία δεν είναι υπεύθυνα για τον πωλητή και τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τέλη μεταφοράς, τέλη συναλλάγματος) ή εισαγωγικούς δασμούς ή φόρους (π.χ. δασμοί). Τέτοια έξοδα μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων εάν η παράδοση δεν πραγματοποιείται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα γνωστοποιηθούν στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.
4.4 Εάν έχει συμφωνηθεί η προπληρωμή με τραπεζική μεταφορά, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει για μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.
4.5 Όταν πληρώνετε χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που προσφέρει η PayPal, η πληρωμή διεκπεραιώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (στο εξής: "PayPal") ), υπό τους όρους χρήσης του PayPal, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - υπόκειται στους όρους για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, τον οποίο μπορείτε να δείτε https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) όροι αποστολής
5.1 Η παράδοση των αγαθών πραγματοποιείται στη διαδρομή αποστολής στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική.
5.2 Αν η εταιρεία μεταφορών επιστρέψει τα εμπορεύματα πίσω στον πωλητή επειδή δεν ήταν δυνατή η παράδοση στον πελάτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της αποτυχημένης αποστολής. Αυτό δεν ισχύει αν ο πελάτης δεν είναι υπεύθυνος για το γεγονός που οδήγησε στην αδυναμία παράδοσης ή εάν εμποδίστηκε προσωρινά να αποδεχθεί την προσφερόμενη υπηρεσία, εκτός εάν ο πωλητής ανακοίνωσε την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα εκ των προτέρων είχε. Επιπλέον, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το κόστος της αποστολής, εάν ο πελάτης ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμά του ακύρωσης. Εάν ο πελάτης ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα ακύρωσης, τα έξοδα αποστολής επιστροφής διέπονται από τους κανόνες που καθορίζονται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.
5.3 Σε περίπτωση αυτοσυλλογής, ο πωλητής ενημερώνει πρώτα τον πελάτη μέσω email ότι τα προϊόντα που έχει παραγγείλει είναι έτοιμα για παραλαβή. Αφού λάβει αυτό το e-mail, ο πελάτης μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα από την έδρα του πωλητή μετά από διαβούλευση με τον πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρεωθείτε με έξοδα αποστολής.

6) Διατήρηση του τίτλου
Το τρίτο μέρος της εκδήλωσης στο Vorleistung, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της οδού της Βρυξελλών, είναι εύκολα προσβάσιμο από το αεροδρόμιο.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Εάν το στοιχείο που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα.
7.2 Τα ακόλουθα ισχύουν για τα μεταχειρισμένα προϊόντα: Οι αξιώσεις για ελαττώματα αποκλείονται εάν το ελάττωμα δεν εμφανιστεί μέχρι ένα έτος μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. Τα ελαττώματα που εμφανίζονται εντός ενός έτους από την παράδοση των εμπορευμάτων μπορούν να διαπιστωθούν εντός της προθεσμίας παραγραφής. Ωστόσο, η συντόμευση της περιόδου υποχρέωσης σε ένα έτος δεν ισχύει
- για αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα κτίριο σύμφωνα με την κανονική τους χρήση και έχουν προκαλέσει την ελαττωματικότητά του,
- για αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφή εξόδων από τον πελάτη, καθώς και
- σε περίπτωση που ο πωλητής έχει αποκρύψει με δόλο το ελάττωμα.
7.3 Ο πελάτης καλείται να παραπονεθεί στον πράκτορα παράδοσης για παραδοτέα προϊόντα με προφανή ζημιά στη μεταφορά και να ενημερώσει τον πωλητή για αυτό. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται, αυτό δεν επηρεάζει τις νομικές ή συμβατικές απαιτήσεις του για ελαττώματα.

8) Ειδικοί όροι για υπηρεσίες επισκευής
Εάν ο πωλητής οφείλει την επισκευή ενός προϊόντος του πελάτη σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, ισχύουν τα ακόλουθα:
8.1 Παρέχονται υπηρεσίες επισκευής στην έδρα του πωλητή.
8.2 Ο πωλητής παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την κρίση του ή μέσω εξειδικευμένου προσωπικού που έχει επιλέξει. Ο πωλητής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτων (υπεργολάβων) που ενεργούν για λογαριασμό του. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή της υπηρεσίας του πωλητή, ο πελάτης δεν δικαιούται την επιλογή ενός συγκεκριμένου προσώπου για την παροχή της επιθυμητής υπηρεσίας.
8.3 Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στον πωλητή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επισκευή του αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι η προμήθειά του δεν εμπίπτει στο πεδίο των καθηκόντων του πωλητή σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ο πελάτης πρέπει να παράσχει στον πωλητή μια ολοκληρωμένη περιγραφή του σφάλματος και να τον ενημερώσει για όλες τις περιστάσεις που θα μπορούσαν να είναι η αιτία του σφάλματος που εντοπίστηκε.
8.4 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης πρέπει να στείλει το αντικείμενο προς επισκευή στην έδρα του πωλητή με δικά του έξοδα και κίνδυνο. Ο πωλητής συνιστά στον πελάτη να συνάψει ασφάλιση μεταφοράς. Ο πωλητής συνιστά επίσης στον πελάτη να στείλει το προϊόν σε κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς κατά τη μεταφορά και να αποκρυφτεί το περιεχόμενο της συσκευασίας. Ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη αμέσως για προφανή ζημιά κατά τη μεταφορά, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει τα υπάρχοντα δικαιώματά του έναντι του μεταφορέα.
8.5 Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη. Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας αλλοίωσης του αντικειμένου μεταφέρεται στον πελάτη όταν το αντικείμενο παραδίδεται σε κατάλληλο μεταφορέα στο χώρο της επιχείρησης του πωλητή. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο πωλητής θα λάβει ασφάλιση μεταφοράς για το είδος.
8.6 Ο πελάτης μπορεί επίσης να φέρει το αντικείμενο που πρόκειται να επισκευαστεί στην έδρα του πωλητή και να το παραλάβει ξανά εάν αυτό προκύπτει από την περιγραφή υπηρεσιών του πωλητή ή εάν τα μέρη έχουν συνάψει αντίστοιχη συμφωνία σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι παραπάνω διατάξεις σχετικά με την ανάληψη του κόστους και τον κίνδυνο αποστολής και επιστροφής του στοιχείου ισχύουν αναλόγως.
8.7 Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν περιορίζουν τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη σε περίπτωση αγοράς αγαθών από τον πωλητή.
8.8 Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για ελαττώματα στην υπηρεσία επισκευής που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα.

9) Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η Γερμανία επωφελήθηκε από την απόφαση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να εκδώσει διεθνή σύμβαση κατά της διεθνούς δικαιοδοσίας της Βαυαρίας. Η Bei Verbrauchern επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως είναι η απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, η οποία εκδόθηκε από τον Verbraucher Seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

10) Εναλλακτική επίλυση διαφορών
10.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικτυακή επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Το Diese Plattform διανέμεται στο πλαίσιο του διαδικτυακού καναλιού διαδικτύου, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του Verbraucher beteiligt ist.
10.2 Ο πωλητής δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών, αλλά είναι γενικά πρόθυμος να το πράξει. στιγμή δοκιμίου